Glomstad Mikrokraftverk

Prosjektgruppen skal se på muligheten til å etablere et mikrokraftverk i Koppang. Moelven Østredalsbruk AS vil leverer vann som de ikke bruker til å fukte tømmer i vinterhalvåret i eksisterende rør ned til ett tidligere pumpehus som vil bli brukt til mikrokraftverket. Det skal vurdere om dette er lønnsomt og gjennomførbart.

Prosjektgruppen

Bjarne Baltzersen
Bjarne Baltzersen
Bjarne_baltz@hotmail.com
95 84 79 57
Per Arne Smittil Lindberg
Per Arne Smittil Lindberg
parne_lindberg@hotmail.com
94 43 25 18
Svein Erik J. Lindberg
Svein Erik J. Lindberg
sveinerik@hvalerelektriske.no
98684778

Prosjektbeskrivelse

Moelven Østerdalsbruk AS har en avtale med kommunen der de kan hente så mye vann de vil fra en elv nordøst for sagbruket, og de har ingen begrensninger på hva de kan gjøre med vannet når de ikke bruker det. Vår kunde, Knut Andreas Lindberg, har fått tillatelse til å bruke dette vannet og vil da koble seg på vannrøret sagbruket tidligere brukte da de pumpet vann opp fra Glomma. Det vi skal se på er søknadsprosessen, tekniske beregninger og lønnsomhet ved installering av ett mikrokraftverk.  

Dette er noe av det vi ønsker å finne ut av: 

  • Hva må med i søknaden til NVE?  
  • Hvordan er saksgangen hos NVE og Stor-Elvdal kommune? 
  • Hvilke hensyn må vi ta med tanke på miljø?  
  • Kan man få økonomisk støtte for dette prosjektet? 
  • Hvilket utstyr kan vi bruke basert på beregningene vi har gjort? 
  • Valg av utstyr 
  • Prosessen rundt tilkobling og salg av strøm til det offentlig nett. 
  • Er installasjonen lønnsom? 

  Mikrokraftverket skal prosjektert i henhold til dagens lover og regler. 

Samarbeidspartnere

Vi takker våre samarbeidspartenere:

Logo kundeStor-Elvdal kommuneMoelv