Stabilisering av steam-tilførsel under ekstrudering for å hindre tap av produkt

Vår oppdragsgiver, BioMar AS, er verdensledende innenfor produksjon av diverse fiskefôr. De har lenge hatt utfordringer med varierende steam-tilførsel under ekstruderingen av fiskefôret, noe som fører til tap av produkt.
Vårt hovedprosjekt har sett på mulige årsaker som kan føre til dette problemet. Problemstilling: «Hvordan hindre varierende steam-tilførsel under ekstrudering av fiskefôr»

Prosjektgruppen

Kjetil Kvilhaug
Kjetil Kvilhaug
kjetil.kvilhaug@hotmail.com
45 89 64 91
Marita Banggren Jansen
Marita Banggren Jansen
Saybia_@hotmail.com
93 89 42 12
Tom Erbo Rougthvedt
Tom Erbo Rougthvedt
tome-r@online.no
95 03 33 39

Prosjektbeskrivelse

BioMar AS produserer høykvalitets fiskefôr, og det er derfor viktig at kvaliteten opprettholdes til enhver tid. Det har over en lengre periode vært problemer i produksjonsprosessen når det kommer til selve ekstruderingen, nærmere bestemt variasjon av steam-tilførselen til ekstruder. Ekstruderen i dette tilfellet er en skrupressemaskin hvor produktet blir tilsatt steam og vann, for deretter å bli presset ut gjennom dyser ved hjelp av høyt trykk og til slutt kuttes opp til pellets. Varierende steam-tilførsel i dette tilfellet vil føre til at vekt på pellets vil variere og ikke bli godkjent innenfor de satte kravene.

Vår prosjektgruppe har på oppdrag av BioMar AS prøvd å komme frem til en løsning på dette problemet, og har derfor gått igjennom flere mulige årsaker. Gruppen satte opp en aksjonsliste over det vi mente var reelle tiltak for å kanskje kunne løse problemet, og flere av tiltakene har blitt gjennomført i samarbeid med vedlikeholdsavdelingen hos BioMar AS. Etter flere tester, drøftinger og utelukkelse av problemer, kom vi til slutt frem til at den mest sannsynlige årsaken måtte ligge hos reduksjonsventilen (DP27) som regulerer damptrykket inn på ekstruderen. Denne er overdimensjonert i forhold til det aktuelle mengdeforholdet i nåværende prosess. Prosjektgruppen har lagt frem et forslag til BioMar om at reduksjonsventilen burde byttes til en med mindre dimensjon, og at det eventuelt testes ut en annen type reduksjonsventil fra en annen produsent.

Samarbeidsbedrift

BioMar AS

https://www.biomar.com/no/norway/

Postadresse: Husøyvegen 285, 4262 Avaldsnes

Telefon: 76 11 92 00

E-post: info@biomar.no