Brogata Terrasse – grønt og moderne!

Rett ved Evjekaja i Fredrikstad ligger Brogata 6. Dagens bygg vurderes revet og tomten videreutviklet. Prosjektgruppen har gått i et forprosjekt med Norsol Eiendom AS for å se på muligheten for en bedre utnyttelse av tomtearealet.
Resultatet er et nytt 6 etasjes bygg med 18 leiligheter, felles takterrasse opparbeidet som en flott hage og lekeplass. På bakkeplan blir det næringslokaler med flott eksponering mot Fredrikstad sentrum.

Prosjektgruppen

Glenn André Lislerud
Glenn André Lislerud
glenn.lislerud@betonmast.no
97071990
Petter Solbrekke
Petter Solbrekke
pettersolbrekke88@hotmail.com
48186225
Sindre Handelsby
Sindre Handelsby
shandelsby@gmail.com
45480233
Thor Emil Nylende
Thor Emil Nylende
tnylende@gmail.com
97880965

Prosjektbeskrivelse

Brogata 6 huser i dag reklame og trykkeriselskapet The Pitch. Logistikk en viktig faktor for dette firmaet, samt et ønske om nærhet til E6, noe som gjør at dagens beliggenhet ikke vil lønne seg i fremtiden.

Prosjektgruppen har fått i oppgave av Norsol Eiendom AS å utvikle en idé til et bygg som passer arkitektonisk inn i området, har høy fokus på grønne og miljøvennlige løsninger og har en økonomisk oppside for eierne av tomten.

Resultatet er Brogata Terrasse som vil bli ett innholdsrikt boligprosjekt med 18 leiligheter fra plan 2 til plan 5. Plan 1 vil inneholde en flott næringsdel, samt garasjeanlegg. På plan 6 er det tenkt en frodig takterrasse både for hygge og lek.

Archicad brukes til å utarbeide komplett rammesøknad til kommunen. Det vil bli belyst hvordan miljøet blir påvirket i både rive- og oppbygningsfasen. Tegningene kvalitetssikres ved å utføre statiske beregninger i programvaren Focus Konstruksjon.

Sammen med Optimera Byggesystemer ser vi på muligheten for levering av klimavegger som ferdig elementer. 

Kostnad er avgjørende for tiltakshaver, derfor har gruppen laget en kalkyle som gir ett grundig kostnadsoverslag og knyttet dette opp mot en salgskalkyle for ferdig prosjekt.

Norsol Eiendom AS skal etter endt forprosjekt ha gode forutsetninger for kunne ta avgjørelsen om prosjektet er lønnsomt å gjennomføre.    

Samarbeidsbedrift

Norsol Eiendom AS- selskapet bak The Pitch og er eierne av Brogata 6.

Optimera Byggesystemer- Levering av ferdig byggesystemer. www.optimera.no