Gjennombyggingen av Sefa Park – Fra branntomt til moderne boligkompleks

I samarbeid med Witnes Eiendom AS og Sefa Park AS skal den endelige rapporten gi en detaljprosjektering av lyd, brannsikkerhet og energiforbruk samt kostnadsberegning for prosjektet Sefa Park. Bygget er per dags dato ikke påbegynt og rapporten ønsker å vise til relevante forslag, løsninger og informasjon som kan komme til nytte i videre prosjektering.

Sefa-bygget, som ligger ved jernbanestasjonen i Sarpsborg, ble i 2018 ødelagt av en kraftig brann. Denne branntomten, som en gang huset treningssenteret Sefa og bowling- og barlokale Førtito, har siden den gang ventet på en ny bebyggelse. Nå er Sefa Park klar til å omskape dette tomrommet til et sentrum for samhold, grøntarealer, og fremtidig innovasjon. Gjennom nøye utformede boliger, skal prosjektet tiltrekke seg næringsliv, familier og boligsøkere, og skape et livlig område for både innbyggere og besøkende. 

Branntomten skal i hovedsak bestå av to bygninger, et som er integrert med gjenværende bygning og en frittstående bygning som ligger på baksiden. Denne rapporten skal kun omhandle den bakerste bygningen, med fokus på de tre nederste etasjene. 

Prosjektgruppen skal ta for seg de tre nederste etasjene som er tiltenkt boliger og skal gi en detaljert oversikt over lydkonsept, brannkonsept og energiforbruk samt kostnadsberegning. Lydkonseptet omhandler oppbygningen av vegger, etasjeskille og tekniske installasjoner som skal sikre god lydisolasjon, minimere uønsket støy og tilfredsstille kravene til grenseverdiene. 
Brannkonseptet er utarbeidet med preaksepterte ytelser i henhold til TEK17 og omfatter bruken av riktige materialer og komponenter i henhold til brannklasse og risikoklasse. 
Energiforbruk er beregnet for å vurdere og sikre energieffektiviteten til bygget og hver enkelt bolig mens kostnadsberegningen skal gi en oversikt over hva leilighetene koster per kvadratmeter, og dermed gi et sammenlignbart grunnlag for andre leiligheter i nærheten. 

Samarbeidspartnere

Bilde

Sefa Park AS består av Barlindhaug Eiendom, som har fått med seg både den lokale eiendomsutvikleren Petter Witnes og Thor Johnny Raadahl på laget som skal gjenoppbygge Sefa tomten med prosjektet Sefa Park. Petter Witnes har gjennom firmaet sitt, Witnes Eiendom AS som vi samarbeider med, kjøpt seg inn for å bidra med sin interesse og kunnskap om eiendomsutvikling i Sarpsborg. 

 

Prosjektgruppe

 

Bilde

Prosjektgruppe