Ønsøyheimen sykehjem - et moderne velferdshjem

Vi har i vårt hovedprosjekt tatt rollen som RIE og prosjekterer deler av det elektriske anlegget på Onsøyheimen sykehjem, som ligger i Gressvik. Prosjektet omfatter beregninger, tegninger mm. i 5.etasje i bygget. Underlaget til prosjekteringen vår bygger på kravspesifikasjonen fra Ramboll og håndboken til Fredrikstad kommune.

Prosjektgruppen

Jon Erik Jacobsen
Jon Erik Jacobsen
jon.erik@slevikelektriske.no
90647450
Maiken Overrein Raknestangen
Maiken Overrein Raknestangen
maiken@elektroinstallatoren.no
48051463
Thorjus Vemund Bakk
Thorjus Vemund Bakk
Thorjus.bakke@bravida.no
45114001
Veton Nevolani
Veton Nevolani
Veton.nevolani@bravida.no
98871261

Prosjektbeskrivelse

Onsøyheimen sykehjem er et offentlig nybygg på Ørebekk. Bygget eies og vil driftes av Fredrikstad kommune. Bygget skal huse pleietrengende og eldre mennesker. Dette medfører spesielle krav som vi må ta hensyn til ved prosjekteringen.

Prosjektgruppen har tatt rollen som RIE og prosjekterer det elektriske anlegget i deler av sykehjemmet etter kravspesifikasjonen fra Ramboll og håndboken til Fredrikstad kommune. Gruppen har begrenset omfanget til 5. etasje hvor prosjekteringen vil være effektbudsjettskjema, føringsveier, elkraft og belysning.

I utførelsen av prosjekteringen vil vi bruke normer og verktøy som:

  • FEL, Nek 400:2018
  • FebDok
  • Teams, OneNote og Excel
  • Revit – 3D modelleringsprogram
  • Håndboken til Fredrikstad kommune
  • Kravspesifikasjonen (Ramboll)
  • OptiWin – Lysberegningsprogram
  • Anbefalinger fra norsk lyskultur

Samarbeidsbedrift

Bravida