Hemnes Vannverk

Hemnes vannverk ble bygget i årsskifte 1998/99. Vannverket er 1 av 3 vannverk i indre Østfold kommune og er en god kilde for å levere vannmengden som behøves for innbyggerne i kommunen. Det er kommet noen nye krav om at det må installeres UV for å fjerne bakterier fra drikkevannet og det skal også installeres 2 nye filter for å rense vannet i tillegg til de som er der fra før. Kommunen ønsker også å lage et større vannmagasin på 1500 m³ for å øke forsyningssikkerheten ved feil på anlegget eller andre problematikker.

Hemnes vannverk skal utbygges for indre Østfold kommune av Multiconsult Norge As som er hovedentreprenør. Her bygger de på det eksisterende anlegget og vi som prosjektgruppe har tatt på oss jobben som (RIE) rådgivende ingeniør.  Vi skal levere FEBDOK underlag for det eksisterende anlegget og prosjektere det nye anlegget i henhold til prosjektkontrakten vi har etablert med vår rådgiver Jørgen Karlsen i Indre Østfold Kommune.  Ut ifra tegninger vi har fått og dokumentasjon på det nye og gamle anlegget har vi utarbeidet en risikovurdering av det nye elektriske anlegget, i tillegg skal det prosjekteres etter gjeldende forskrifter, standarder og lover. 

I prosjekteringsfasen har vi brukt FEBDOK for å prosjektere og beregne kursene i anlegget for oss, vi har også lagd en omfattende FEBDOK rapport av det gamle anlegget på Hemnes Vannverk som var en del av avtalen med kommunen.

Plassering av utstyr og føringsveier er tegnet i Revit og lysberegninger er gjort i Relux. Vi fikk utlevert tomme tegninger av bygget fra kommunen som vi tegnet alt i. 

 

Samarbeidspartner

 

Prosjekt Oppgradering Hemnes vannverk - Indre Østfold kommune (io.kommune.no)

 

Prosjektgruppe

Are Aas Ambjørnrød
Are Aas Ambjørnrød
Are@dinel.no
98002352 
Desiree Bergerud
Desiree Bergerud
d-b-ise@hotmail.no
96626888 
Kjellfrid Tveit
Kjellfrid Tveit
Kjellfrid_tveit@hotmail.com
41434454 
Magnus Johannessen
Magnus Johannessen
Magnur2003@yahoo.no
40641066