Storgata 34 – Hvordan imøtekomme morgendagens miljøkrav med eksisterende bygningsmasse?

EU-parlamentet har vedtatt fremtidige klimakrav til energiforbruk på eksisterende bygningsmasse, så hvordan imøtekommer vi morgendagens bygningskrav og bygger for fremtidige generasjoner? Storgata 34 er i dag en solid bygning som er til dels dårlig utnyttet arealmessig, prosjektgruppens mulighetsstudie viser ett potensielt signalbygg i Rakkestad kommune.

Prosjektgruppen

Martin Løkkeberg
Martin Løkkeberg
martinlok@viken.no
955 23 443
Ravneng Thomas
Thomas Ravneng
thomas@betongkompaniet.no
472 33 961
Arntsen Sindre
Sindre Arntsen
sindrear@viken.no
995 52 202
Marius Aadalen
Marius Aadalen
marius@bjornstad-bygg.no
900 75 509

Prosjektbeskrivelse

Dette hovedprosjektet i Bygg omhandler en eksisterende næringseiendom i Storgata 34, i Rakkestad kommune med eksisterende kontor og lagerdel. Eiendommen eies i dag av Bjørnstad Bygg Eiendom As, og er bedriftens næringslokale som inneholder kontor, lagerdel og utleie enhet. Eiendommen består av eiet tomt på 2414m² med en eksisterende bygningsmasse med BYA 443m² og BRA på 480m². 

Bygningsmassen er i dag dårlig utnyttet, og eier ønsker ett mulighetsstudie på hvordan eiendommen kan videreutvikles til moderne kontorlokaler og forretningslokaler. Med stort søkelys på klimaavtrykk, gjenbruk av byggematerialer og eksisterende konstruksjon har prosjektgruppen prosjektert ett nytt bygg på eksisterende bygningsmasse og bærekonstruksjon. Storgata 34 er omprosjektert med nytt tilbygg på ettplan, nye inngangspartier og en hel ny 2etasje i massiv tre. Totalt BYA er omprosjektert til 774m² og BRA 850m². 

Bygninger i massiv tre er en voksende trend i Norden, og spesielt i Norge. Påbegynte prosjekter der massiv tre er benyttet er voksende fra år til år. Storgata 34 vil fremstå som ett moderne nyrenovert signalbygg i Rakkestad med massiv tre konstruksjon, grønne tak og materialvalg som vil vare i generasjoner fremover.  

Bygningen er omprosjektert etter universell utforming sine retningskrav, og arbeidstilsynets retningslinjer for kontor og arbeidsplasser med mulighet for fremtidig endringsbehov.  

Brann og lyd krav er hensyntatt og prosjektert.     

 

Samarbeidspartnere

Bjørnstad Bygg er en moderne bedrift som er bygget på gode håndverkstradisjoner gjennom generasjoner. Bedriften satser på kompetansehevning innad i egen organisasjon med lærlinger og egne ansatte.  

Bedriften er fremoverlent, og legger stort fokus på kundereisen, detaljer og kvalitet i alle ledd. Bjørnstad Bygg satser på lokal arbeidskraft og bedriftens samarbeidspartnere er seriøse aktører som har eksistert i mange år, som gjerne er lokale bedrifter.  

Bjørnstad Bygg har i dag 26 ansatte og en omsetning på 43.5 millioner kroner. Bedriften har flere datterselskaper som til sammen omsetter ca. 90 millioner kroner.