Målinger i radarkammer

Dette hovedprosjektet gjennomføres i samarbeid med ISPAS AS, hvor det er ønsket å designe og konstruere et integrert system for målinger med sensorer for temperatur, atmosfærisk trykk og fuktighet i radarkammeret deres. Prosjektgruppen har tatt rollen som systemutvikler, og har utarbeidet en prototype for det integrerte systemet.

Dette prosjektet er relatert til reelle utfordringer som oppstår i forbindelse med måling av radartverrsnitt. En radar er i utgangspunktet en elektromagnetisk emitter og mottaker, og for å avgjøre hvor mye et objekt reflekterer må radaren kalibreres. En slik måling på geometrisk modell kalles kalibrasjonsmåling, og det avviket mellom målt verdi, og verdien som den matematiske modellen gir, kalles en kalibrering.  
 
Som dere sikkert kjenner til, er elektronikk følsomt for eksterne påvirkninger og endringer. Prosessen beskrevet ovenfor er ikke noe unntak og det skjer ofte at en kalibrering kan «vandre» i løpet av en dags målinger. Erfaringsmessig er det temperatur som har størst endringspotensiale og derfor ønskes det punktmåling på spesifikke komponenter i radarens signalsløyfe, i tillegg til å måle kammerets atmosfære.  

I dette prosjektet har vi utarbeidet en prototype ved bruk av en innkapsling, bestående av en mikrokontroller med tilhørende sensorer for temperatur, atmosfærisk trykk og fuktighet. Til dette er det utviklet programvare for mikrokontrolleren. Vi har også designet en dataoverføringsprotokoll med klart definerte pakker for kommunikasjon fra sonder til mottaker. Måledata sendes over en seriell RS232 kabel til en N-port seriell/ethernetserver. Resultatet indikerer at systemet vårt vil bidra til å detektere hvilke komponenter i radarkammeret som utløser «vandring» i kalibreringsprosessen til radaren.  

 

Samarbeidspartnere

ISPAS AS er en bedrift som har fokus på forskning og utvikling innenfor elektromagnetiske målinger, spesielt bruk av anvendt radarteknologi. En av hovedaktivitetene til ISPAS AS er design, utvikling og konstruksjon av radar- og måleløsninger for klienter. De har i dag flere faste klienter som er avhengig av deres kompetanse og støtte innenfor dette feltet. De er og ledende på utvikling av fasestyrte radarer som benyttes til deteksjon av oljesøl rundt produksjonsplattformer i Nordsjøen. De har i dag 16 slike radarer i drift.  https://www.ispas.no/ 

Bilde


 
 

Prosjektgruppe

K
Kathe Therese Olsen Håkonsen
kathehaakonsen@hotmail.com
99326035
David
David Willas Skauen
dawisk2009@live.no
41304878
Marius
Marius Johansen Bure
marius.jbure@outlook.com
46905459