Passivhusteknologi - konsept for lagret jordvarme

Vi, «PATHFIRE» utvikler et konstruksjonskonsept for å kultivere dagens kunnskaper innen passivhusteknologi, med fokus på lagret jordvarme (jordmagasin) i konjunksjon med smarte optimaliserte løsninger. Er det teknisk og innenfor dagens lovgivning mulig å bygge en bolig som baserer oppvarmingsbehovet på energi fra lagret jordvarme i Norge?
Bilde

 

Inspirert fra dagens problemstillinger i byggesektoren, med et ønske om å utfordre hovedprosjektet samtidig utvide vår egen kunnskap.


– Utvikler vi et konstruksjonskonsept av et passivhus basert på lagret varmeenergi i jordmasser, og ser på hvordan energieffektiviseringen kan optimaliseres med både byggtekniske og tekniske løsninger. 


Prosjektets ambisjon er å oppnå et nullregnskap på energiforbruk for tiltaket, men uavhengig resultat, få utvidet kompetanse om passivhus, passivhusteknologi og relaterte byggtekniske løsninger. Vi vurderer konkurransemidler og lønnsomhet, hovedsakelig over den tiltenkte levetiden for tiltaket. Vil tiltaket kunne være økonomisk gunstig?


«Energieffektivisering i byggesektoren vil være svært viktig og trolig avgjørende for å kunne gjennomføre de forpliktelsene Norge vil få i fornybardirektivet og bygningsenergidirektivet fra EU. Passivhusnivå er et viktig steg på veien mot et nullutslippssamfunn.»
– Enova (2011) 


Vi vurderer ulike materialer og fokuserer på materialteknologien spesielt for; glass, betong og isolasjon. Alt i kombinasjon med god byggeskikk, gode byggtekniske løsninger, kreativt bruk av tradisjonelle og smarte tekniske løsninger som; vannbåren varme, ventilasjon varmevekslere, varmepumper, skjerming og solceller. 
 

Videre utfører vi både enkle og mer avanserte energiberegninger for å sikre energiytelser oppimot påkjenningene, klimaet og optimalisere dette av hensyn til lokasjon, brukergruppe og brukervennlighet. 
 

Prosjektet tar også for seg relevant prosjektering, definerer brukergruppe og suksesskriterier, dermed måler lønnsomhet og ser på dette med tilsvarende bygg.
 

For å fremme konseptet vårt, legger vi vekt på å formidle gjennom tegninger og illustrasjoner som vi produserer digitalt ved hjelp av programvare som «ArchiCAD» og den integrerte løsningen «Lumion».
 

«Innovativt og kreativt - nyskapende for gjennomførelse av hovedprosjekt på Fagskolen i Viken»
– Faglærer på fagskolen 

 

Samarbeidspartnere

Bilde
Bilde


 

Prosjektgruppe

Aleksander
Aleksander Grønli
Aleksande.gronl@gmail.com
412 57 764
Fredrik
Fredrik N. Christiansen
Fredrik.ch@live.no
932 90 437
Tom Henrik
Tom Henrik Haviken
Havikenbygg@hotmail.com
92 06 29 47
Pål
Pål Solbrekke Moen
Paalsol.moen@yahoo.no
906 43 166