Ravnedalen Live – Serveringsteknologi

Overordnet mål er å fremheve serveringsteknologi som tilfredsstiller kravene til Ravnedalen Live med tanke på økonomisk og miljømessig bærekraft. Festivalens bærekraftsmål er å etterlate seg ett så lite material- og klimavtrykk som overhodet mulig. Vi vil også legge til rette for å overføre opplysningene som avdekkes til Ravnedalen Live til andre relevante aktører for å minske klimaavtrykket ved lignende arrangementer.
Prosjektgruppen har utført en bærekraftsanalyse av utvalgte produkter og kommer med en anbefaling forankret i miljømessig bærekraft og brukervennlighet.

Hovedprosjektet er utført i samarbeid med Ravnedalen Live i Kristiansand, arbeidet ble utført ved Fagskolen i Fredrikstad og på Teams. 
Prosjektgruppen har foretatt brukstestanalyse, undersøkt livsvilkår for mikroorganismer på utvalgte produkter både med dyrkning av bakteriekulturer og ATP-målinger. Prosjektet har utført statistisk analyse av avfallsstrømmer fra flere aktører innen samme marked, innhentet data om restsøppel og antall festivaldeltagere, undersøkt mengde restsøppel per deltager og hvor mye det vill bespare miljøet å velge en bærekraftig løsning.
 

Gruppen utførte en livsløpsanalyse av det valgte produktet for å vise den store miljømessige forskjellen fra det valgte produktet opp mot tilsvarende produkter fra andre aktører. Det ble utført en økonomisk vurdering av produktet slik at det vil lønne seg både for festivalen økonomisk og miljømessig.

Om produktet tilfredsstiller aktuelle krav fra Mattilsynet er også vurdert, og det ble tatt ATP- tester av noen produkter som var brukt på festivalen tidligere. 
Prosjektgruppen har som mål å bidra til en optimal løsning til Ravnedalen Live som er med på å bedre miljøavtrykket til festivalen


Samarbeidsbedrift

Ravndalen Live er en tredagers festival i Norges vakreste naturpark.
Siden starten i 2016 har festivalen utviklet seg til å bli en av de mest kjærkomne innslagene i den sørlandske sommeren.
 

Festivalen driftes av Dirty Old Town som er Kristiansands største frie helårsarrangør. Selskapet eies av Mira Svartnes Thorsen, Jan Kenneth Transeth og Pål Hetland. Det siste tiåret har Ravnedalen Live arrangert over tusen konserter, festivaler og eventer på Sørlandet. Ravndalen Live brenner for å bygge et rikt kulturliv og gode opplevelser i vår fine by. Samtidig går Ravndalen Live sjelden på kompromiss med filosofi om en bærekraftig tilnærming til livet.
Ravndalen Live har jobbet hardt for å utvikle en høy standard med hensyn til miljø, klima og bærekraft. I tillegg til eierne, består Dirty Old Town av flinke produksjonsledere og flere hundre ivrige ildsjeler som bidrar med det de kan.
Ravnedalen Live - festival i Kristiansand, i hjertet av Sørlandet.

 

Bilde
Figur 1: petriskåler med bakteriekulturer laget av agar
Bilde
Figur 1: petriskåler med bakteriekulturer laget av agar
Figur 2: agar og saltvannsløsning
Bilde
Figur 2: agar og saltvannsløsning