Senter for erfaringsbasert læring

Senter for Erfaringsbasert Læring (SEL) starter opp januar 2023
og skal være en ressurs for hele fagskolesektoren!

- Vi ønsker å etablere en felles forståelse av sektorens målsetning for å drive bærekraftig fremover i samme retning, sier fungerende senterleder av SEL, Tommy Edvardsen Hvidsten.

SEL skal være landets mest anerkjente kapasitet på høyere yrkesfaglig utdanning og bidra til banebrytende utvikling av sektoren. Det skal ta initiativ til, og bidra til innovasjon, og etableringen av en unik pedagogisk plattform for sektoren. Dette skal gjøres ved å aktivt involvere studenter, arbeidslivsrepresentanter, lærere, ledere og øvrige ansatte innenfor høyere yrkesfaglig utdanning.

- Første del av året vil gå med til å rigge i stand senteret med flere  personalressurser og annet som må på plass for å komme i gang, sier Tommy.

Men senterlederen kan avsløre at det første prosjektet som er i regi av SEL allerede er i gang. Hybrid læringsarbeid, som er utvikling av etter- og videreutdanningstilbud til lærere i fagskolesektoren.

 

Status som Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning

 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse lyste høsten 2022 midler til etablering av to piloter for senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning. Det var to fagskoler som innvilget sin søknad om å etablere senterordning; Fagskolen i Rogaland og Fagskolen i Viken.

Det overordnede målet med senterordningen er å heve statusen til høyere yrkesfaglig utdanning og stimulere til utvikling av fremragende kvalitet i utdanningene. Senterordningen skal gi fremragende fagskoler ressurser til å jobbe langsiktig med kvalitetsutvikling og innovasjon i høyere yrkesfaglig utdanning. Ordningen skal også stimulere til økt samarbeid mellom fagskoler, mellom ulike utdanningsnivå, og styrket samarbeid med arbeidslivet.

Senteret mottar midler til drift av SEL senter for fremragende høyere yrkesfaglige utdanning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

En evaluering av pilotordningen etter tre år vil danne grunnlaget for en beslutning om ordningen skal videreføres. 

 

 

Senterets samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er en viktig forutsetning for sektoren og SEL sin utvikling. Vi er stolte av å ha med oss disse ressursene på laget.

 

Fagskolen Innlandet

Høyskolen for yrkesfag

University College Northern Denmark

Viken fylkeskommune

Sykehuset Østfold Helseforetak

Norsk Hydro