FMV Hotell og konferansesenter

Forprosjektering er utført som totalentreprise av et hotell på syv etasjer på Kråkerøy i Fredrikstad, for Værste AS som en del av hovedprosjekt, Bygg heltid ved Fagskolen i Viken, Fredrikstad.

Prosjektgruppen

Bendik Vold Hovde
Bendik Vold Hovde
bv.hovde@gmail.com
981 29 071
Diako Younus
Diako Younus
di-ako@hotmail.com
971 40 138
Yngve Osnes
Yngve Osnes
yngveosnes@me.com
400 13 970
Geir Ellingsen
Geir Ellingsen
geir_ellingsen_84@hotmail.com
934 31 892
Geir Atle Olsen
Geir Olsen
geirolsen70@outlook.com
900 97 703
Sondre Fossheim
Sondre Fossheim
sondrefossheim94@live.no
995 45 657
Terje Larsen2
Terje Larsen2
terjelars76@gmail.com
483 07 013
Vegard Vestheim
Vegard Vestheim
v.egard@hotmail.com
412 69 412

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter en forprosjektering av et hotell på syv etasjer på Kråkerøy, Fredrikstad, med stålkonstruksjon, hulldekker og forblendet teglsteinfasade. Hotellprosjektet er tiltenkt til den fremtidig renoverte Maskinhallen.

Beliggenheten er på nåværende parkeringsareal mellom gamle Maskinhallen og Værstebrua, og får beliggenhet nærmest elva.

 

Første etasje får helt egen utforming og rominndeling, mens andre etasje skal representere alle overliggende etasjer med hotellrom. Arkitektonisk har vi plassert en uteservering i toppetasjen.

Vi har gjennomført konstruksjon- og lastdimensjoneringen på alle etasjene for å oppnå realistiske verdier på f.eks. vindlaster og søyledimensjoner.

 

I tillegg til konstruksjon- og lastdimensjoneringen, gjennomføres

  • masseberegninger av byggegrop fra GPS-koordinater og flomkrav
  • kartlegging av KS-/HMS-arbeider, herunder bl.a. riggplan
  • tegnings-sett i 2D og 3D til forskjellige bruksområder
  • brannprosjektering Risikoklasse 6 Brannklasse 3
  • konstruksjonsberegninger i Tekla og Focus
  • energiberegning i Simien
  • byggesøknad om rammetillatelse
  • kalkulasjoner i ISY Beskrivelse og ISY Calcus
  • prosjektpresentasjon på fagskolens hjemmeside
  • vi begrenser kalkulasjoner og fremdriftsplan til prosjekterende fase.

Samarbeidsbedrift

Forprosjektet er tenkt utført som totalentreprise for Værste AS.

 

“Værste” er kortformen av “Fredrikstad Mekaniske Verksted” (FMV) på Kråkerøy, som dekker nesten hele nordenden av øya. Skipsverftet fra 1870 var lenge en av Norges største arbeidsplasser, men ble nedlagt i 1987. Størstedelen av området på 800 mål ble solgt til det nyopprettede selskapet Værste AS i 1998 og utvikles i dag til en helt ny bydel på det tidligere industriområdet i nært samarbeid med kommunen.

Værste blir beskrevet i “Kommuneplan for Fredrikstad arealdelen 2020-2032", med mange nye arbeidsplasser, ny videregående skole (da totalt 6 skoler på området) og 3000-5000 nye boliger.

 

Hjemmeside: www.vaerste.no