Ny dagligvareforretning på Torp

Oppgaven går ut på elektroprosjektering av Rema 1000 butikk på Torp utenfor Fredrikstad. Bygget har en grunnflate på 986 kvadratmeter. Uteområdet vil få 40 P-plasser, hvorav 6 med mulighet for ladning av elbil. Alt blir gjort etter teknisk funksjonsbeskrivelse spesifisert av Rema 1000 I henhold til NEK 400:2018. Hovedelementer er kjøl/frys, belysning, oppvarming, data og generell strøm i butikk.

Prosjektbeskrivelse

Oppgaven utføres i samarbeid med oppdragsgiver Carona AS, og etter funksjonsbeskrivelsen gitt av Rema 1000, og vil resultere i en endelig rapport, samt en presentasjon av gruppens løsninger.

Overordnet for hele prosjektet må være Rema 1000s sitt ønske om å være et forbilde innenfor miljø og energiøkonomisering. Dette innebærer blant annet SD-anlegg for optimal styring og overvåkning, og LED-belysning.

Per i dag står det en gammel bygning på tomten på Torp i Fredrikstad. Denne skal rives for å gjøre plass til den nye moderne modellbutikken; en butikk som innebærer standardiserte løsninger. Det vil kommuniseres med andre faggrupper som er involvert i det konkrete byggeprosjektet for å samordne og sikre gode felles løsninger.

Den resulterende rapporten vil inneholde risikovurdering av anlegget, samt omfatte planlegging, beregninger og dimensjonering med relevante verktøy som OptiWin og FebDok. Alt prosjekteres i henhold til NEK 400:2018.

Gruppen vil også legge frem en løsning for elbillading, da dette er fremtidsrettet med et stadig økene antall elbiler. Det vil med dette bli lagt opp til betalingsløsning og lastbalansering som er hensiktsmessig for butikken.

Gruppen består av fem fagutdannede montører, hvor alle er i ferd med å avslutte toårig teknisk fagskole i Østfold. Majoriteten av gruppens medlemmer har variert arbeidserfaring med lignende bygg, og samlet har vi bred erfaring innen næringsinstallasjon. Utdannelsen på fagskolen har gitt oss et godt grunnlag for å prosjektere prosjekter som dette.

Eksempel på ferdigstilt fasade