Vi gir deg kunnskapen fremtiden trenger.

Søk opptak!

Søk ledige studieplasser her.

Fra 1. februar 2021 kan du søke opptak til fagskoler gjennom Samordna opptak.


Lokale opptak.

Enkelte studier kan kun søkes på i lokale opptak. 

Søk opptak her

Studiesteder

Viktig informasjon


Følg med på  nettsiden for mulig endringer i studiesituasjonen. 

Se videoen Lynkurs i smittevern før du kommer til skolen.

Nye reiselivskurs

Kurs i reiseliv

Nytt bransjeprogram innen reiseliv.

Reiselivsmedarbeidere som er permitterte eller står uten jobb kan nå søke nettbaserte reiselivskurs.
 

Les om reiselivskurs

Åpent for søknader

6 fleksible moduler for helsefagarbeidere - Søk opptak! Oppstart i januar.

Modul 1: Observasjons- og vurderingskompetanse
Modul 4: Smittevern og hygiene
Modul 5: Hverdagsrehabilitering
Modul 6: Velferdsteknologi