Overvåkningssystem for prosessvannet hos Hydro Aluminium Årdal Metallverk

I dette spennende hovedprosjektet innenfor studiet av prosessteknikk skal vi utforsket hvordan vi kan bidra til å øke produksjonssikkerheten hos Hydro Aluminium Årdal Metallverk. Med fokus på prosessvannforbruket skal vår gruppe på fire personer dykke ned i ulike teknologiske løsninger og metoder for å utvikle et innovativt overvåkningssystem. Ved å samle inn og analysere data skal vi finne måter å overvåke og registrere potensielle lekkasjer tidlig, for å hindre skade på produksjonen. Samtidig har vi diskutert utfordringene og fordelene ved implementeringen av dette.

Prosjektgruppen

Aleksander Bilstad
Aleksander Bilstad
aleksanderbilstad@gmail.com
92867665
Anders Pettersen
Anders Pettersen
a.p@hotmail.no
40289571
Geir Sørensen
Geir Sørensen
geir.sorensen@hydro.com
91149555
Simen Navestad
Simen Navestad
Simen.navestad@outlook.com
97554833

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet gjennomføres i samarbeid med Hydro Aluminium Årdal Metallverk, en av de største produsentene av primæraluminium i Norge og Europa. Årdal metallverk leverer aluminium som ingot og valseblokker ut til kunde.

Produksjonen ved anlegget krever store mengder vann, og i dag har ikke bedriften et tilstrekkelig overvåkningssystem som kan garantere tilstrekkelig kjølevann til enhver tid, eller som kan oppdage lekkasjer i systemet. Målet med dette prosjektet er å utvikle en innovativ løsning som kan forbedre produksjonssikkerheten ved å overvåke vannstrømmen og identifisere potensielle problemer tidlig.

Denne gruppen på fire, vil starte med å kartlegge de kritiske linjene i anlegget og vurdere forskjellige måleinstrumenter fra ulike leverandører. Etter en omfattende analyse med sammenligning av pris, funksjonalitet, og ønsker fra Hydro, skal gruppen konkludere hvor bedriften trenger målere ved de kritiske linjene. I tillegg ønsker bedriften et trådløst system som kan analysere og samle data for å oppdage kritiske endringer i vannstrømmen som kan potensielt skade produksjonen i framtiden.

Prosjektet involverer også en grundig vurdering av fordeler og utfordringer knyttet til implementeringen av et slikt system. Gruppen skal identifisere mulige risikoer og foreslå tiltak for å minimere disse risikoene og sikre en jevn implementeringsprosess.

Til slutt skal gruppen utvikle en plan for implementering av det foreslåtte overvåkningssystemet i bedriftens produksjonsprosess. Planen skal inkludere installasjon av de nødvendige målerne ved kritiske linjer.

Det forventes at implementeringen av dette overvåkningssystemet vil føre til en betydelig forbedring av produksjonssikkerheten og bidra til å redusere vannforbruket ved å avdekke lekkasjer tidlig og sikre at tilstrekkelig kjølevann er tilgjengelig til enhver tid. Dette vil igjen bidra til en mer bærekraftig og sikker produksjon ved Hydro Aluminium Årdal Metallverk.

Samarbeidspartner

Stor takk til Hydro Aluminium Årdal metallverk.

Vil rette en stor takk til Hydro Aluminium Årdal metallverk har hjulpet oss og tillatt oss å ha et hovedprosjekt hos dem.

Hydro Aluminium Årdal metallverk er en av de største produsentene av primæraluminium i Europa og leverer Aluminium til mange formål. Kunder er bl.a.  Tetrapak, Kodak, kosmetikkbransjen og mesteparten av Europeiske bilprodusenter så en finner lav-karbon aluminium fra Årdal rundt oss hver dag.

Bedriften feiret 75 år i 2022 og er en viktig bidragsyter til lokalsamfunnet med ringvirkninger til nabokommunene i form av arbeidsplasser og fremtidsvyer. Hydro aluminium Årdal metallverk går mot nye 75 år med å bli best på lav-karbon aluminium i verden.

Logo hydro