Ensjøveien 23a - BREEAM-sertifisering for et bærekraftig kontorbygg

I samarbeid med AF gruppen fokuserer vårt prosjekt på implementering og vurdering av bærekraftige løsninger for å oppnå BREEAM "Very good" 6.0-sertifisering for kontorbygget på Ensjøveien 23a i Oslo.

Som fagskolestudenter ved Fredrikstad, har vi, Christian Phan, Jonathan Hølvold, og Marius S. Hansen, i samarbeid med AF gruppen, engasjert oss i å utforske og evaluere hvordan Ensjøveien 23a kan utvikles for å oppfylle kravene til BREEAM "Very good" 6.0-sertifisering. Vårt arbeid innebærer en detaljert vurdering av byggets miljøpåvirkning, med fokus på energieffektivitet, materialvalg, og integrasjon av byggeprosesser som fremmer bærekraftighet.

Bygget, som er under utvikling av AF Byggfornyelse for Höegh Eiendom og senere overtas av Frelsesarmeen, er et innovativt kontorbygg med inkluderte fasiliteter som aktivitetshall, forsamlingslokale, og beredskapsrom. Vårt prosjekt bidrar med å sikre at konstruksjonen ikke bare oppfyller, men overgår miljøstandardene satt av BREEAM, ved å fokusere på optimalisering av energiforbruk og materialbruk.

Gjennom anvendelse av digitale verktøy som Dalux og BIM, samt dyptgående analyse av konstruksjonsteknikker og materialer, utarbeider vi en omfattende strategi som sikrer at Ensjøveien 23a blir et eksempel på bærekraftig utvikling i byggebransjen.

 

Bilde

Samarbeidspartner

I samarbeid med AF gruppen fokuserer vårt prosjekt på implementering og vurdering av bærekraftige løsninger for å oppnå BREEAM "Very good" 6.0-sertifisering for kontorbygget på Ensjøveien 23a i Oslo. 

AF gruppen er en ledende aktør innen bygg og anleggsbransjen, kjent for sitt fokus på bærekraftige og innovative løsninger.

Prosjektgruppe

Christian Phan
Jonathan Hølvold
Marius S. Hansen