Grenseverdier som et verktøy for forbedret snittkvalitet

VPK Packaging A/S Halden har et ønske om en forbedret løsning på testmetoder. Disse testmetodene skal ha som hensikt å påse at råvarekvaliteten er på et akseptabelt nivå, og i tråd med hva produksjonsmaskinen kan håndtere. I tillegg er det ønskelig at det settes noen grenseverdier for hva som er gunstig for å optimalisere produksjonen.

Prosjektgruppe

Profilbilde Amin Wais
Amin Wais
aminwais@hotmail.com
40 16 32 91
Profilbilde _Masih Rahmani
Masih Rahmani
masih-mr013@hotmail.com
95 42 06 12
Profilbilde_Sandra Lahtinen
Sandra Victoria Lahtinen
sandra.v.lahtinen@gmail.com
90 50 80 07

Prosjektbeskrivelse

VPK Packaging A/S Halden har utfordringer knyttet til nedetid som følger av papirbrudd, samt ferdige produkter som bøyer seg utover grensemål. Eksisterende rutiner for kontroll av papir er i hovedsak visuelle kontroller, med noen stikkprøver av råvarepapirets styrke og fuktinnhold. Ellers utføres det jevnlig en rekke tester på ferdig produkt.

VPK ønsket at prosjektgruppen skulle undersøke om noen testmetoder kan benyttes for å kontrollere at kvaliteten på råvarene er det produsenten lover, og om det kan settes noen grenseverdier for hva som er optimalt for produksjonen.

Gruppen har forsøkt å gå i dybden på hvordan denne industrien fungerer. Det er utført ukentlige observasjoner av produksjonen, samt foretatt en god del tester av papirruller med hensyn til hardhet og fukt, og variasjoner i disse. I tillegg har gruppen sett på rutiner i forhold til feilmeldinger og reklamasjon.  Prosjektgruppa vil levere en rapport med forslag til testmetoder, samt løsninger som kan gi en bedre kartleggingsmulighet, og videre nyttes sammen med kunstig intelligens for bl.a. å forutse hendelsesforløp.

Samarbeidspartner

VPK Packaging A/S er en del av et internasjonalt papirselskap, VPK Group, med hovedkontor i Belgia. Fabrikken var tidligere lokalisert i Sarpsborg, og sist kjent som Peterson, før det i 2019 til 2020 flyttet produksjonen til en ny og moderne fabrikk på Svinesundparken.

VPK Packaging A/S produserer om lag 80 millioner kvadratmeter med bølgepapp hvert år, og har en kapasitet på 110 millioner. Bedriften har 185 ansatte, en bølgepappmaskin, 6 konverteringsmaskiner, og kan tilby fleksografisk printing av emballasjeproduktet med inntil 6 farger.

VPK har et helautomatisk anlegg, og produserer bra etter bransjestandarden, likevel er bedriften opptatt av kontinuerlig forbedring, og ønsker å sørge for at produksjonen optimaliseres best mulig. Det var derfor ønskelig at prosjektgruppen undersøkte hvordan eksisterende rutiner kunne endres, og om det var behov for andre tiltak for å øke produksjon og minimere svinn.

https://www.vpkgroup.com/no-nb/plant-overview/vpk-halden