Melding om studieavbrudd

§ 2-3.Studentens studieavbrudd

(1) Vil en student avbryte studiet før hele utdannelsen er fullført, er studenten pliktig å melde dette skriftlig til det aktuelle studiestedet omgående. Bruk skjema for utfylling på høyre side.

(2) Ved oppsigelse av studieplass i løpet av påbegynt skoleår, skal fakturert studiekostnad tilhørende studiestedet betales fullt ut. Studenten kan si opp tildelt skoleplass innen 4 uker etter oppstart uten å belastes studiekostnad. Oppsigelsen må gjøres iht. § 2-3 (1).

(3) Ved dokumentert sykdom eller andre tungtveiende grunner, og etter skriftlig søknad fra studenten, vil fagskolen kunne godkjenne midlertidig avbrudd i studiet.

(5) Hvis en student ikke fullfører utdanningen/emnet/kurset iht. normert tid, og det er gjort vesentlig endring i det samlede læringsutbyttet for utdanningen/kurset/emnet i mellomtiden, har studenten rett på å fullføre studiet/emnet/kurset senest ett (1) år etter at vesentlig endring er gjort gjeldende.

(6) I de tilfeller hvor studenten mener å ha rett til midlertidig avbrudd må årsakene dokumenteres.
 

§ 2-2.Studentenes ansvar og undersøkelses- og opplysningsplikt

(1) Studenter som er tatt opp ved betalingspliktige utdanningstilbud, må overholde betalingsfrister.

(2) Hovedregelen er at aksept av studieplass også medfører aksept av avgifter og eventuelle særutlegg. 
Disse er ikke refunderbare. Fritak for betalingsplikt forutsetter at studiestedet har mottatt avmelding av tildelt studieplass senest fire uker etter oppstartsdato.