Rett til begrunnelse

Jf. fagskoleloven § 22. Som student har du rett på begrunnelse av karakterfastsetting.
Begrunnelse

Som student har du rett på begrunnelse av karakterfastsetting. Har du tatt eksamen i eksamensverktøyet Wiseflow, skal du rette forespørsel om karakterbegrunnelse direkte i Wiseflow.

Har du ikke tatt eksamen i Wiseflow, benyttes følgende skjema:

Skjema for karakterbegrunnelse

 

Hvis karakteren er gitt for en muntlig eksamen eller en bedømmelse av praktiske ferdigheter, må studenten kreve en slik begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er formidlet.

Hvis karakteren kunngjøres elektronisk, og studenten kan kreve begrunnelsen elektronisk, må studenten kreve begrunnelse innen én uke etter at karakteren blir kunngjort.

Hvis karakteren kunngjøres på en annen måte, må studenten kreve begrunnelse innen én uke etter at studenten fikk kjennskap til karakteren, men likevel ikke senere enn tre uker etter at karakteren ble kunngjort.

Begrunnelsen skal normalt gis innen to uker etter at studenten har bedt om den. Ved sommerferie kan dette ta lengre tid. Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to uker, skal studenten varsles om det og samtidig få vite når begrunnelsen kan ventes. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig.

Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal studentene ha tilgang til dem etter at karakteren er fastsatt.