Fusk og plagiat

Forsøk på fusk er når en student forsettlig eller grovt uaktsomt handler i strid med forskrifter og retningslinjer for eksamen og vurdering.

Fusk kan være å:

  • bruke hjelpemidler som ikke er tillatt på eksamen
  • utgi andres arbeid som eget
  • sitere kilder uten å benytte kildehenvisning.

Dersom det under eksamen oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom på at han/hun vil bli rapportert. Dette gjelder også for studenter som eventuelt yter hjelp. Studenten kan da velge om han/hun vil fortsette eller avbryte eksamen.

Har en student forsettlig eller grovt uaktsomt fusket, eller forsøkt å fuske, kan vurderingen annulleres og studenten kan utestenges fra Fagskolen i Viken, og fratas retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år.