Gjennomføring av praksis

Praksisform

Ved helse- eller oppveksttilbudene, skal studentene normalt sett ha praksis underveis i utdanningen. Når du er i praksis er du ute i yrkesfeltet og får opplæring i hvordan teorien brukes i det daglige arbeidet.

Det kan være forskjeller på hvordan praksis struktureres og hvilke regler som gjelder for de ulike praksisperiodene. Sjekk hva som gjelder for ditt utdanningstilbud ved studiestedet ditt. Du finner også mer informasjon om praksis i studieplanen for din utdanning.

Praksis kan gjennomføres på to måter: 

  • På annet arbeidsted enn der studenten har sitt tilsetningsforhold. Praksisstedet skal være innen fordypningsområdet 
  • På egen arbeidsplass der studenten har sitt daglige arbeid innen fagfeltet. Praksis på egen arbeidsplass setter krav til at studenten må gjøre et utviklingsprosjekt i praksisperioden. Det finnes egne retningslinjer for utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass. Disse kan du lese mer om her. (Lenke til PDF)

Refusjon av reiseutgifter praksis 

Er du tildelt praksisplass utenfor ditt eget fylke? Dekking av reiseutgifter til og fra praksisstedet:

Det kan gis tilskudd til reiseutgifter, utover prisen av et månedskort innad i fylket, dersom du har blitt tildelt praksisplass utenfor ditt eget hjemfylke (gamle fylkesgrenser). Skolen kan dekke inntil kr. 2500 pr. reisemåned i forbindelse med ekstra reisevei. Det er kun billigste reisealternativ som dekkes, for eksempel må månedskort og studentrabatter benyttes.  Husk å ta vare på kvitteringene + det faktiske månedskortet. Etter at praksis er ferdig fyller du ut skjema "Refusjon av reiseutgifter". Dokumentasjon på utlegg må lastes opp i refusjonsskjema.