Rett til permisjon

Du kan i enkelte situasjoner søke om permisjon fra studiet. Rett til permisjon er regulert i fagskoleloven § 28.
Permisjon

Når kan du søke om permisjon?

Rett til permisjon er regulert i fagskoleloven § 28

  • Fødsel og omsorg for barn
  • Militærtjeneste

 

Fødsel og omsorg for barn

En student som får barn under studiene, har rett til permisjon fra studiene under svangerskapet og til omsorg for barn. I permisjonsperioden har studenten fortsatt status som student ved fagskolen og har rett til å gjenoppta utdanningen på samme nivå som før permisjonen. En gravid student har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdatoen er i perioden mellom tre uker før fastsatt termindato og seks uker etter fødsel. En student som blir far har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdatoen er innenfor to uker etter fødselen. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om rett til utsatt eksamen på grunn av fødsel. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-5 og § 12-7 gjelder så langt de passer.

Fagskolen skal legge til rette for at studenter som er i permisjon etter første ledd, kan gjenoppta utdanningen så raskt som mulig etter endt permisjon.

Retten til permisjon og til utsatt eksamen gjelder tilsvarende ved adopsjon.

Militærtjeneste

Ved avbrudd som følge av innkalling til militærtjeneste har studenten rett til å foreta midlertidig avbrudd i studiet dersom det er umulig eller urimelig tyngende å gjennomføre studiet i henhold til opprinnelige planer. Dette forutsetter at studenten har varslet det aktuelle studiestedet omgående etter å ha mottatt innkallingen til militærtjenesten.

 

Slik søker du om permisjon

Til høyre på siden, under skjema for nedlasting, finner du søknad om permisjon og studieavbrudd.

 

Gjør følgende:

Filen laster du ned på maskin. Fyller ut felter med informasjon. Dokumentet skrives ut der du signerer søknad med dato og godkjent signatur. Deretter tar du bilde av dokumentet eller skanner inn og sender direkte på epost til din studiekoordinator/kontaktperson på studiestedet. 

Oversikt over ansatte i administrasjon finner du her > > (Klikk på administrasjon)