Slik søker du politiattest

Dersom du har fått tilbud om studieplass på en utdanning der det er krav om politiattest,
skal politiattesten leveres til skolen 4 uker etter mottatt tilbud!
politiattest

Politiattest

Dersom du skal ta en videreutdannelse der det er krav om politiattest, må du søke om politiattest umiddelbart etter at du har mottatt tilbud om studieplass ved Fagskolen i Viken. Det er fastsatt i kapittel 6 i opptaksforskrifta at det skal kreves politiattest til studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre sårbare grupper som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Du kan lese mer om hvordan du søker politiattest på https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

Du vil trenge en bekreftelse på formål når du skal søke om politiattest og kan bruke svarbrevet fra Samordna opptak til dette.

Frist for innlevering er 4 uker etter mottatt tilbud om studieplass!

Når du har mottatt politiattesten sender du den elektronisk til oss via eDialog (ivaretar GDPR). Send vedlegg trygt til oss via denne lenken: 

https://min.kommune.no/s/gcuy

Alt du trenger å gjøre er å laste opp politiattesten og sende til oss. 

Unntak fra regelen

Følgende studier er unntatt regelen om å søke politiattest på grunn av at studiene ikke har ordinær praksis:

  • Avansert prehospital kompetanse
  • Helsetjenester til sårbare eldre
  • Arbeid med sårbare barn og unge
  • Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten
  • Alle tekniske utdanninger