Slik søker du politiattest

Dersom du har fått tilbud om studieplass på en utdanning der det er krav om politiattest, skal politiattesten leveres til skolen senest fire uker etter oppstart.

Politiattest

Dersom du har fått tilbud om studieplass på en helseutdanning eller oppvekstutdanning er det krav om politiattest.  Denne må sendes til skolen innen fire uker fra du mottok tilbud om studieplass. En politiattest er et krav der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som en del av klinisk undervisning, praksisstudier eller praktisk opplæring.

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Du kan lese mer om hvordan du søker politiattest på https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

Du vil trenge en bekreftelse på formål når du skal søke om politiattest og kan bruke svarbrevet fra Samordna opptak til dette.
 

Frist for innlevering er 4 uker etter oppstart. 

Ved manglende attest, avsluttes studieforholdet uten varsel. 

Når du har mottatt politiattesten sender du den elektronisk til oss via eDialog (ivaretar GDPR). Send vedlegg trygt til oss via denne lenken: https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/921693230

Alt du trenger å gjøre er å laste opp politiattesten og sende til oss. 

Politiattest