Bilde

Verkstedarbeid, optoteknikk, er en naturlig del av utdanningen. Butikkmedarbeiderne bruker fasilitetene til optometriutdanningen på Kongsberg. Foto: Dag Øyvind Olsen

Optoteknikk

Et nytt og spennende studie for butikkansatte, eller for deg som ønsker faglig kompetanse innen optoteknikk. Nettstudie kombinert med fysiske samlinger i Kongsberg.
Søknadsfristen er 16. september 2024.
Søk her!

 

Studiet vil ta utgangspunkt i konkrete problemstillinger og behov direkte knyttet til prosessene i forretninger innen faghandel optikk. Tilbudet er basert på behovene som er beskrevet av sentrale aktører i bransjen. Det faglige innholdet i kursene vil knyttes til disse problemstillingene, og både oppgaver underveis og avsluttende oppgave vil være prosessbaserte innleveringer som skal bidra til økt forståelse og forbedring av casene de jobber med.
Optoteknikk studiet vil gi kompetanse for å møte dagens behov og forståelse for endringene som kommer basert på faglig utvikling, digitalisering og grønt skifte. Dette vil forberede arbeidstakerne for endring og forhåpentligvis motivere og legge til rette for ytterligere deltakelse i arbeidslivet.
Studiet er tilrettelagt for å kunne gjennomføres ved siden av full jobb. 

 

Lokalt opptak - Søk opptak i skolens søknadsskjema 

Dette studiet søker man på via fagskolens eget søknadsskjema, trykk på "Søk her" knappen til høyre. Informasjon om oppstartsdato for neste opptak kommer snart over sommerferien. Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med oss: vikenfs@afk.no  

Søknadsfristen er 16. september.

Forkurs

Søkere til Optotekniker for butikkansatte er anbefalt på det sterkeste å ta forkurs i optometri. Kurset er gratis og vil være en kjempefordel inn i studiet. I løpet av kurset vil det blant annet bli gitt en oppfriskning/innføring i studieteknikk, opplæring i Teams og hjelp til å søke politiattest. Videre vil det bli en gjennomgang av grunnleggende fagterminologi, matematikk, fysikk og kommunikasjon. Info om forkurs vil bli gitt, når vi planlegger neste oppstart.


Plan for gjennomføring av samlinger

Optoteknikk er en modulbasert utdanning med fysiske samlinger i Kongsberg. Samlingene gjennomføres på Krona i Kongsberg. 

Det er krav om 80% oppmøte på samlinger. Nettundervisning blir hver mandag kveld. Tidspunkt kommer senere.   

Samlingsuker 2024/25:

Mandag - fredag uke 39
Mandag - fredag uke 4 
Tirsdag - lørdag uke 17

 

Oppbygging og arbeidsformer

1/2-årig utdanning fordelt over 1 år som nettbasert deltidsstudium med samlinger.
Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og består av tre emner, hvert på 10 studiepoeng.

 • Emne 1 :   Oftalmisk optikk og optoteknikk (10 stp)
 • Emne 2 :   Optikk og synshelse (10 stp)
 • Emne 3 :   Bransjekunnskap om optikk (10 stp)


Studiet innebærer minst 1 fysisk samlinger per emne.
I tillegg kommer ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper. 
 

Eksempler på undervisnings- og læringsformer: 

 • Forelesninger 
 • Stedbasert undervisning 
 • Nettbasert undervisning 
 • Egenstudier 
 • Veiledning 
 • Flipped classroom 
 • Ferdighetstrening/simulering 
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Oppgaver i egen praksis 
 • Problembasert læring (PBL)

Kompetanse og jobbmuligheter

Hensikten med å utdanne optoteknikere er å sikre at personer som er ansatt i optometriske forretninger kan få en solid bakgrunn som gir forståelse for hva som skjer på synsprøverommet, øker den grunnleggende forståelsen om brilleglass, øyets anatomi og får en basiskunnskap om de mest vanlige øyesykdommer. Tanken bak denne utdanningen er å utdanne personell som kan assistere optikeren i en travel hverdag. Ansatte i optometriske forretninger er ofte den første kontakten en pasient/kunde møter når de henvender seg til forretningen. Årsakene til at pasienter/kunder kommer kan være mange. Det være seg reelle syn-/helseproblemer eller faglig rådgivning angående syn, produkter eller for eksempel solbeskyttelse. Det er viktig at den første kontakten klarer å imøtekomme og fange opp kundens behov på riktig måte og ikke minst håndterer henvendelsene hensiktsmessig. Optoteknikeren skal også kunne utføre reparasjoner og montere brilleglass, og ikke minst kunne kontrollere at briller som leveres ut har tilstrekkelig kvalitet.

 

Dette sier studentene

Fra intervju publisert av Norges Optikerforbund

Simen August Irgens, Krogh optikk Majorstuen:

Jeg ønsket å få videreutviklet kompetansen på jobb, få formalisere kompetansen og bli en bedre ansatt å jobbe med. Utbyttet har vært stort. Vi har skrapt på overflaten av nesten alt. Vi har fått fordypelse i det vi kunne noe om og for min egen del har jeg fått mye mer trygghet i jobben, både i forhold til anbefalinger, men også med tanke på å hjelpe pasienter med akutte ting.

Anna Maria Niemyjska, Specsavers Haugesund:

Jeg ønsker å være en enda bedre ressurs på jobben min og få litt bedre perspektiv på det jeg gjør daglig. Perspektivet har blitt større. Det har vært veldig lærerikt og spennende, selv å lære om lover og regler som i utgangspunktet er tørt tema. Det var ekstremt lærerikt for meg.

Simone Amalie Elgsveen, Synsam Moelv:

Jeg ønsket å være mer tilstrekkelig i et lite team, å kunne gjøre mer enn å bare jobbe med briller. Det har gitt veldig mye trygghet i min rolle som butikkansatt å ta imot kunder og hjelpe til. Vi er en liten plass og har ikke optiker hver dag. Å kunne føle at jeg takler litt andre situasjoner, selv om jeg er alene på jobb. Føle at jeg har mer kontroll. Det har vært til veldig stor hjelp.

Bilde
Simen August Irgens fra Krogh Optikk Majorstuen, Anna Maria Niemyjska fra Specsavers Haugesund og  Simone Amalie Elgsveen fra Synsam Moelv er alle godt fornøyd med utbyttet av utdanningen. Foto: Dag Øyvind Olsen

 

Les mer om pilotstudentene i Optoteknikk 

 

Informasjon med forbehold om endringer.

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev fra programområde for optikk eller handel og kontor,
eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse/arbeidserfaring.

Godkjente fagbrev

 • Salgsfaget
 • Service og administrasjonsfaget
 • Helsearbeiderfag
 • Helseservicefag
 

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend.