Observasjons- og vurderingskompetanse | Studiested Fredrikstad

Få spisskompetanse innen observasjon og vurdering for tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand hos pasienter. Søk opptak lokalt på Studiested Fredrikstad
Søk her!

 

Endringer i helse- og omsorgstjenesten gjør at virksomheter og helsepersonell har behov for økt kompetanse på flere områder. Videreutdanningen er laget for å gi helsefagarbeidere en mulighet til å styrke sin kompetanse på en effektiv og fleksibel måte, som kan kombineres med full jobb og et hektisk familieliv. 

 

Modulbasert videreutdanning - lokalt opptak i Fredrikstad

Dette studiet kan også søkes på i Samordna opptak. Dersom du ønsker å gjennomføre hele studieløpet (alle moduler), søker du i Samordna Opptak. Ledige studieplasser blir lagt ut 30. mai 2024.

Om du ønsker å søke på en eller flere enkeltmoduler av denne utdanningen i Fredrikstad, kan du søke opptak via denne siden. Vi har søknadsskjemaet åpent så lenge vi har ledige studieplasser. Trykk på "Søk her" for å melde din interesse og søke opptak. Skriv i kommentarfeltet hvilke modul(er) du ønsker å gjennomføre (i søknadsskjemaet), du vil da bli kontaktet av oss. 

 

Plan for gjennomføring av modulene 2024/2025:

 • Modul 1: Uke 34- 45
 • Modul 2: Uke 47-7
 • Modul 3: Uke 9-20
 • Modul 4: Uke 33-44
 • Modul 5: 46-5
 • Modul 6: 7-19

 

Har du spørsmål til studiet?

Ta kontakt med studiekoordinator ved Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad.


Hilde Molund
Tlf: 95 17 69 23
E-post: hildemol@afk.no
 

Oppbygning av arbeidsformer

Studiet er nettbasert kombinert med fysiske samlinger på Studiested Fredrikstad. Nettundervisningen vil foregå på kveldstid. Studiet er bygget opp med en kombinasjon av forelesninger, ferdighet og simuleringstrening, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Studiet i sin helhet har et omfang på 60 studiepoeng, men ved studiested Fredrikstad kan du søke på enkelt moduler. Hver modul gir 10. studiepoeng.

 • Modul 1 Observasjon og vurderingskompetanse
 • Modul 2 Kronisk sykdom
 • Modul  3 Demens
 • Modul  4 Smittevern og hygiene
 • Modul  5 Hverdagsrehabilitering
 • Modul  6 Velferdsteknologi


Kompetanse og jobbmuligheter

Denne fagskoleutdanning eller enkeltemner i studiet vil gi helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse, som er aktuell ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester. 

Informasjon med forbehold om endringer.

 

 

Dette forteller studentene

 

Tonje Kronstad (46)

Bilde
Tonje

  – Jeg føler meg styrket og tryggere i arbeidet mitt med denne kunnskapen. Og det betyr naturligvis utrolig mye for meg når det handler om andres liv. Det å vite hva som skal til for å bedre andres tilstand, betyr alt for arbeidsglede og bidrar til at helsefagarbeidere velger å fortsette i yrket.

 – Jeg har nå en bedre forståelse av hva jeg skal se etter. Når jeg møter en pasient som viser symptomer på sykdom, utfører jeg nødvendige målinger. Denne kunnskapen gjør meg i stand til å bruke målingene på en måte som sikrer at pasienten mottar hjelp så raskt som mulig.

– Som ansatt i hjemmetjenesten arbeider jeg ofte selvstendig. Dette innebærer at når jeg besøker akutt syke pasienter i deres hjem, er det mitt ansvar å utføre nødvendige målinger og vurderinger. I situasjoner hvor sykepleieren med ansvar ikke befinner seg i samme del av kommunen som meg, er det jeg som må iverksette tiltak. Det er ikke alltid tid til å vente på sykepleieren, sier Kronstad, og presiserer:

Les hele saken her ››  

 

Emma Kirkhaug (26), helsefagarbeider fra Evenes

Bilde
t

Emma tenker at det er helsefagarbeiderne, og gjerne de med videreutdanning, som kommer til å bli en særdeles viktig ressurs i helse- og omsorgtjenesten.
 

  – Når kommunene må ivareta en større mengde økning av pasienter med komplekse helsetilstander, betyr dette i praksis at pasientene må bo og behandles lenger i hjemmet, framfor å bli sendt på sykehus eller på helseinstitusjoner. For å løse dette trenger vi helsearbeidere som har handlingskompetanse, slik at de kan observere, gjøre tiltak, oppfatte funksjonssvikt og forverret helsetilstand til pasienter på et tidlig stadium. En slik kompetanse vil medføre gode pasientforløp og er et viktig bidrag for å møte morgendagens utfordringer i helse- og omsorgssektoren, sier Emma og forteller videre at dette er grunnen til at hun valgte å studere.

  – Jeg blir tryggere og mer selvstendig i jobben ved å utvikle min kompetanse. Dette studiet er innovativt og kan bidra til å løse morgensdagens helseutfordringer. Det var derfor jeg valgte dette studiet, og da er det verdt å reise helt til Fredrikstad, sier Emma. Les hele saken om Emma her ››

 

Les også artikkelen

Har kombinert jobb med helseutdanning på Fagskolen:– Jeg føler meg mer styrket på jobb

 

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier).
c) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Godkjente fagbrev

 • Aktivitørfaget
 • Ambulansearbeiderfaget
 • Helsearbeiderfaget

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Tilleggsinfo

Undervisning: Studiet har 80% tilstedeværelse i hvert emne. Dette gjelder fysiske samlinger på skolen. 

Der studenten overskrider fraværsgrensen på de fysiske samlingene, vil faglærer og utdanningsleder kunne vurdere om studenten ikke skal bestå emnet. Dersom slik vurdering tas, vil heller ikke studenten kunne fullføre utdanningen før emnet er vurdert til bestått.