Arbeid med sårbare barn og unge | Studiested Fredrikstad

Dette studiet kan søkes på gjennom Samordna opptak som et ordinært studie, hvor du gjennomfører alle seks modulene. Velger du et modulutdanningsløpet kan du velge hvilke emner du ønsker å studere.
Søk her!

 

Modulbasert videreutdanning - lokalt opptak i Fredrikstad

Dette studiet kan også søkes på i Samordna opptak. Dersom du ønsker å gjennomføre hele studieløpet (alle moduler), søker du i Samordna Opptak. Ledige studieplasser blir lagt ut 30. mai 2024.

Om du ønsker å søke på en eller flere enkeltmoduler av denne utdanningen i Fredrikstad, kan du søke opptak via denne siden. Vi har søknadsskjemaet åpent så lenge vi har ledige studieplasser. Trykk på "Søk her" for å melde din interesse og søke opptak. Skriv i kommentarfeltet hvilke modul(er) du ønsker å gjennomføre (i søknadsskjemaet), du vil da bli kontaktet av oss. 

 

Plan for gjennomføring av modulene 2024/2025:

 • Modul 1: Uke 34 – 45
 • Modul 2: Uke 47 – 6
 • Modul 3: Uke 9- 21
 • Modul 4: Uke 35-46
 • Modul 5: Uke 48- 7
 • Modul 6: Uke 19 til 21

 

Har du spørsmål til studiet?

Ta kontakt med studiekoordinator ved Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad.


Hilde Molund
Tlf: 95 17 69 23
E-post: hildemol@afk.no

 

Oppbygging av arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, praktiske øvelser, simulering, arbeid med arbeidskrav, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. 

Studiet som helhet har et omfang på 60 studiepoeng med 6 fleksible emner/moduler à 10 studiepoeng. Du kan selv velge enkelte emner etter eget kompetansebehov, da modulene gjennomføres uavhengige av hverandre, noe som gjør det lettere å kombinere studiet med jobb og andre forpliktelse. Fullfører du alle seks emnene får du et vitnemål med fullført fagskolegrad.

Studiet er nettbasert kombinert med fysiske samlinger på fagskolen i Fredrikstad. Hvert emne går over 3 måneder og består av 3 fysiske samlinger over 2 sammenhengende dager. Mellom samlingene vil også være veiledning og nettundervisning på kvelden. 

Semesteravgift blir fakturert til aktive studenter hvert halvår.

 

Seks moduler

 • Modul 1: Helsetjenester og rettigheter til sårbare barn og unge
 • Modul 2: Familiesentrert omsorg, kommunikasjon og samhandling
 • Modul 3: Psykisk helse hos barn og unge
 • Modul 4: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne
 • Modul 5: Psykisk utviklingshemming hos barn og unge
 • Modul 6: Aktivitet og deltakelse, velferdsteknologi og hjelpemidler

 

Kompetanse og jobbmuligheter

Med denne utdanningen vil du kunne bidra til å bygge opp et faglig godt tilbud i helse- og omsorgstjenesten, og bedre oppfølging og sikre helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. Utdanningen er rettet mot fagarbeidere som arbeider med barn og unge innen institusjoner for helse og oppvekst. Du vil få verktøy til å vurdere den enkeltes behov og gi individuelt tilpasset oppfølging av hvert barn og hver enkelt familie.

Utdanningen vil være aktuell ved kommunale helse- og oppfølgingstjenester, enheter/institusjoner som barnehager, SFO og skoler. Dette omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling, boligtiltak, arbeids- og sysselsettingstiltak, oppsøkende tiltak, omsorgstiltak, private behandlingstiltak, institusjoner for ungdom, organiserte selvhjelpstiltak og lignende.

Informasjon med forbehold om trykkfeil.

 

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Relevant treårig yrkesfaglig opplæring, eller 
c) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier). 
d) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Dette studiet krever politiattest. Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Godkjente fagbrev

 • Aktivitørfaget
 • Ambulansearbeiderfaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Helsearbeiderfaget

Relevant yrkesfaglig opplæring

 • Helsesekretær
 • Tannhelsesekretær

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader.
De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

PC-krav for helse- og oppvekstfag

Få informasjon om våre PC krav på denne siden ››