Helsetjenester til sårbare eldre

I dette studiet får helsefagarbeidere dekket de viktigste områdene innenfor eldreomsorgen i korte fleksible moduler, som er overkommelig å gjennomføre i en hektisk hverdag og familieliv.

Befolkningen eldes i et økende tempo, og særlig vil antall eldre over 80 år øke betydelig i årene som kommer. Det er derfor et stort behov for gode helsetjenester til eldre på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten. Eldre er en sammensatt pasient- og brukergruppe og det krever yrkesutøvere med bred klinisk kompetanse for å møte behovene til eldre pasienter med flere og sammensatte helseutfordringer og for å skape mer helhetlige tjenester.

NYHET

Ny modulbasert videreutdanning åpent for opptak!

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng totalt og er inndelt i 6 moduler à 10 studiepoeng. Modulene er satt sammen slik at studenten oppnår en bred kompetanse innenfor helsetjenester til sårbare eldre.

Studenten kan velge å ta hele utdanningen å få fagskolegraden på 60 studiepoeng eller velge enkelt moduler, da modulene gjennomføres uavhengig av hverandre.

Studiet er nettbasert kombinert med fysiske samlinger på fagskolen. Undervisningen vil foregå på kveldstid over nett og ved samlinger på fagskolen. Vi vil legge til rette for fleksible løsninger for studenter som ikke har mulighet til å delta på samlinger på skolen.  

 

Oppbygning av arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Studiet består av 6 fleksible moduler, som kan tas etter eget kompetansebehov. Hver modul gir 10 studiepoeng. 

 • Modul 1: Pasientsikkerhet i helsetjenesten
 • Modul 2: Den geriatriske pasient
 • Modul 3: Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
 • Modul 4: Psykiske lidelser og rusavhengighet
 • Modul 5: Akutte tilstander og skader hos eldre
 • Modul 6: Palliasjon

Tilgjengelige moduler - lokale opptak

Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende på hver modul. Disse modulene er åpent for søknader under lokalt opptak. Ønsker du mer informasjon om hver enkelt modul, finner du mer informasjon i studieplanen i fanen til høyre. Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med oss: vikenfs@viken.no

Modul 1 - Pasientsikkerhet i helsetjenesten 
 • Oppstart modul 1: Tirsdag 17. august 2021
 • Varighet: F.o.m uke 33 - T.o.m uke 41
 • Søknadsfrist: 1. august 2021

NB! Hver rask, denne modulen er snart fullbooket. Gi oss beskjed dersom det er stor interesse for modul 1 så vil vi se på muligheter for å sette opp en ekstra oppstart høsten 2021.

Modul 2 - Den geriatriske pasient
 • Oppstart modul 2: Tirsdag 19. oktober 2021
 • Varighet: F.o.m uke 42 - T.o.m uke 50
 • Søknadsfrist: 1. oktober 2021
Modul 3 - Helsefremmede og sykdomsforebyggende arbeid
 • Oppstart modul 3: Tirsdag 4. januar 2022
 • Varighet: F.o.m uke 1 - T.o.m uke 9
 • Søknadsfrist: 30. november 2021
Modul 4 - Psykiske lidelser og rusavhengighet hos eldre
 • Oppstart modul 4: Tirsdag 8. mars 2022
 • Varighet: F.o.m uke 10 - T.o.m uke 19
 • Søknadsfrist: 15. februar 2022
Modul 5 - Akutte tilstander og skader
 • Oppstart modul 5: Torsdag 19. mai 2022 (samlinger er ellers tirsdager)
 • Varighet: F.o.m uke 20 - T.o.m uke 35
 • Søknadsfrist: 1. mai 2022
Modul 6 - Palliasjon
 • Oppstart modul 5: Tirsdag 6. september 2022
 • Varighet: F.o.m uke 36 - T.o.m uke 44
 • Søknadsfrist: 14. august 2022

Opptak hel fagskolegrad - Samordna opptak

Fra 2. februar 2022 kan du søke på studiet som en hel fagskolegrad på 60 studiepoeng i Samordna opptak. I tillegg vil vi legge ut enkeltmoduler på 10 stp. fortløpende gjennom skoleåret ved Lokale opptak.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev innen helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, aktivitør og ambulansearbeider, eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4, som helsearbeider (sykepleier, vernepleier), eller
c) Søkere som ikke fyller kravene a) eller b), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Når du søker politiattest legger du ved bekreftelsen på at du har takket ja til studieplassen. 

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev

 • Helsearbeidererfaget
 • aktivitør
 • ambulansearbeider

Kompetanse og jobbmuligheter

Denne fagskoleutdanning eller enkelt moduler i studiet vil gi helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse, som er aktuell ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester. 

 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.