Helsetjenester til sårbare eldre

I dette studiet får helsefagarbeidere dekket de viktigste områdene innenfor eldreomsorgen i korte fleksible emner,
som er overkommelig å gjennomføre i en hektisk hverdag og familieliv.

Befolkningen eldes i et økende tempo, og særlig vil antall eldre over 80 år øke betydelig i årene som kommer. Det er derfor et stort behov for gode helsetjenester til eldre på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten. Eldre er en sammensatt pasient- og brukergruppe og det krever yrkesutøvere med bred klinisk kompetanse for å møte behovene til eldre pasienter med flere og sammensatte helseutfordringer og for å skape mer helhetlige tjenester.

Emnebasert videreutdanning

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng totalt og er inndelt i 6 emner à 10 studiepoeng. Emnene er satt sammen slik at du oppnår en bred kompetanse innenfor helsetjenester til sårbare eldre. Du kan velge å ta hele utdanningen å få fagskolegraden på 60 studiepoeng eller velge enkelte emner, da emnene gjennomføres uavhengig av hverandre.

Studiet er nettbasert kombinert med fysiske samlinger på fagskolen. Undervisningen vil foregå på kveldstid over nett og ved samlinger på fagskolen. 

Oppbygning av arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Studiet består av 6 fleksible emner, som kan tas etter eget kompetansebehov. Hvert emne gir 10 studiepoeng. 

  • Emne 1: Pasientsikkerhet i helsetjenesten
  • Emne 2: Den geriatriske pasient
  • Emne 3: Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
  • Emne 4: Psykiske lidelser og rusavhengighet
  • Emnel 5: Akutte tilstander og skader hos eldre
  • Emne 6: Palliasjon

Tilgjengelige emner - søkes på gjennom lokale opptak

Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende på hvert emne. Disse emnene er åpent for søknader under lokalt opptak. Ønsker du mer informasjon om hver enkelt emne, finner du mer informasjon i studieplanen i fanen til høyre. Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med oss: vikenfs@viken.no

Les her hvilke emner som er tilgjengelig, informasjon om studieoppstart og søknadsfrister ››

Opptak hel fagskolegrad - søkes på gjennom Samordna opptak

Du søke på studiet som en hel fagskolegrad på 60 studiepoeng gjennom Samordna opptak. Studiet åpner opptak etter søknadsfristene til Samordna opptak.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier).
c) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev

  • Aktivitørfaget
  • Ambulansefaget
  • Helsearbeiderfaget

Kompetanse og jobbmuligheter

Denne fagskoleutdanning eller enkelt emner i studiet vil gi helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse, som er aktuell ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester. 

Studiekostnad

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.