Arbeid med sårbare barn og unge

Videreutdanningen gir spisskompetanse innen arbeid med barn og unge med langvarige og sammensatte behov grunnet somatisk sykdom, psykiske lidelser, nedsatt fysisk funksjonsevne eller psykisk utviklingshemming.

NYHET!

Ny emnebasert videreutdanning åpent for opptak!

Studiet har er omfang på 60 studiepoeng med 6 fleksible emner à 10 studiepoeng. Du kan selv velge enkelte emner etter eget kompetansebehov, da modulene gjennomføres uavhengige av hverandre, noe som gjør det lettere å kombinere studiet med jobb og andre forpliktelse. Fullfører du alle seks emnene får du et vitnemål med fullført fagskolegrad.

Studiet er nettbasert kombinert med fysiske samlinger på fagskolen.

Med denne utdanningen vil du kunne bidra til å bygge opp et faglig godt tilbud i helse- og omsorgstjenesten, og bedre oppfølging og sikre helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. Utdanningen er rettet mot fagarbeidere som arbeider med barn og unge innen institusjoner for helse og oppvekst. Du vil få verktøy til å vurdere den enkeltes behov og gi individuelt tilpasset oppfølging av hvert barn og hver enkelt familie.

Emnebasert videreutdanning

Hvert emne går over 3 måneder og består av 3 fysiske samlinger over 2 sammenhengende dager. Mellom samlingene vil også være veiledning og nettundervisning på kvelden. Fagskolegraden er på 60 studiepoeng og er bygd opp av seks moduler à 10 studiepoeng. Du kan ta enkeltemner eller en hel fagskolegrad, og du bestemmer selv hvilket emne som er aktuelt for deg.

Semesteravgift blir fakturert til aktive studenter hvert halvår.

 

Lokale opptak

Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende på hvert emne.

Ønsker du å ta mer enn et emne. Da kan du skrive dette i kommentarfeltet i søknadskjemaet.

Emnene er åpent for søknader under lokalt opptak, for studiesteder i oversikten her. Ønsker du mer informasjon om hver enkelt emne, finner du mer informasjon i studieplanen i fanen til høyre. Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med oss: vikenfs@viken.no
 

Informasjon om ledige emner, søknadsfrister og viktige datoer finner du her.
 

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier), eller autorisasjon som helsesekretær eller tannhelsesekretær.
c) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev

  • Aktivitørfaget
  • Ambulansearbeiderfaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget

Oppbygging av arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, praktiske øvelser, simulering, arbeid med arbeidskrav, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. En hel fagskolegrad består av 6 emner. Du kan også velge å ta emner etter eget kompetansebehov, hvert emne gir 10 studiepoeng. Studiet organiseres som nettbasert studium med samlinger, som gjennomføres på deltid, over 2 skoleår. Mellom samlingene gjennomføres undervisning via nett.

  • Emne 1: Helsetjenester og rettigheter til sårbare barn og unge
  • Emne 2: Familiesentrert omsorg, kommunikasjon og samhandling
  • Emne 3: Psykisk helse hos barn og unge
  • Emne 4: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne
  • Emne 5: Psykisk utviklingshemming hos barn og unge
  • Emne 6: Aktivitet og deltakelse, velferdsteknologi og hjelpemidler

Kompetanse og jobbmuligheter

Fagskoleutdanning eller enkeltemner i studiet vil gi oppdatert og spesialisert kompetanse i sitt arbeid med sårbare barn og unge. Utdanningen vil være aktuell ved kommunale helse- og oppfølgingstjenester, enheter/institusjoner som barnehager, SFO og skoler. Dette omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling, boligtiltak, arbeids- og sysselsettingstiltak, oppsøkende tiltak, omsorgstiltak, private behandlingstiltak, institusjoner for ungdom, organiserte selvhjelpstiltak og lignende.

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Informasjon med forbehold om trykkfeil.