Lån og stipend

Som student ved Fagskolen i Viken har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Skolen er gratis, men du må selv betale læremateriell som bøker og PC og en studieavgift til skolen. Nettstudenter ved tekniske utdanninger betaler i tillegg et særutlegg til skolen.

Obligatorisk fremmøte første studiedag

Lånekassen krever at skolen registrerer studenten som "møtt" ved første studiedag.

Har du problemer med å møte opp første skoledag, ta kontakt med ditt lokale studiested. For nettstudenter vil oppmøte være innlogging første studiedag.

Vi sender ut e-post med informasjon om skolestart, du får beskjed om tid og sted for fremmøte. Studenter som er forhindret fra å møte til den oppgitte fremmøtetiden, må gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste.

Avmelding etter opptak, men før studiestart

Dersom du trekker din søknad før studiestart betaler du ikke studieavgift. Avmeldingen må skje via e-post til skolen vikenfs@viken.no og være sendt av søkeren selv.