Lån og stipend

Som student ved Fagskolen i Viken har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Selv om skolen er offentlig finansiert, må du selv betale læremateriell som bøker og PC og en årlig studieavgift til skolen. 

Lånekassen har gjort noen endringer for lånekassens regler. Les mer om regelendringen her ››

Sjekk hvor mye lån og stipend du kan få ››

 

Obligatorisk fremmøte første studiedag

Lånekassen krever at skolen registrerer studenten som "møtt" ved første studiedag.

Har du problemer med å møte opp første skoledag, ta kontakt med ditt lokale studiested. For nettstudenter vil oppmøte være digital studiestart.

Studenter som er forhindret fra å møte til den oppgitte fremmøtetiden, må gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste.