Helsetjenester til sårbare eldre | Studiested Fredrikstad

I dette studiet får helsefagarbeidere dekket de viktigste områdene innenfor eldreomsorgen gjennom emner som er overkommelig å gjennomføre i en hektisk hverdag og familieliv. Søk opptak lokalt på Studiested Fredrikstad
Søk her!

 

Befolkningen eldes i et økende tempo, og særlig vil antall eldre over 80 år øke betydelig i årene som kommer. Det er derfor et stort behov for gode helsetjenester til eldre på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten. Eldre er en sammensatt pasient- og brukergruppe og det krever yrkesutøvere med bred klinisk kompetanse for å møte behovene til eldre pasienter med flere og sammensatte helseutfordringer og for å skape mer helhetlige tjenester.

 

Modulbasert videreutdanning - lokalt opptak i Fredrikstad

Dette studiet kan også søkes på i Samordna opptak. Dersom du ønsker å gjennomføre hele studieløpet (alle moduler), søker du i Samordna Opptak. Ledige studieplasser blir lagt ut 30. mai 2024.

Om du ønsker å søke på en eller flere enkeltmoduler av denne utdanningen i Fredrikstad, kan du søke opptak via denne siden. Vi har søknadsskjemaet åpent så lenge vi har ledige studieplasser. Trykk på "Søk her" for å melde din interesse og søke opptak. Skriv i kommentarfeltet hvilke modul(er) du ønsker å gjennomføre (i søknadsskjemaet), du vil da bli kontaktet av oss. 

 

Plan for gjennomføring av modulene 2024/2025:

 • Modul 4: Uke 35-46
 • Modul 5: Uke 48-7
 • Modul 6: Uke 10- 21


Har du spørsmål til studiet?

Ta kontakt med studiekoordinator ved Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad.


Hilde Molund
Tlf: 95 17 69 23
E-post: hildemol@afk.no


Oppbygning av arbeidsformer

Studiet er nettbasert kombinert med fysiske samlinger på fagskolen i Fredrikstad. Nettundervisningen vil foregå på kveldstid. Studiet er bygget opp med en kombinasjon av forelesninger, ferdighet og simuleringstrening, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Studiet består av 6 fleksible emner/moduler, som kan tas etter eget kompetansebehov. Hvert emne gir 10 studiepoeng. 

 • Modul 1: Pasientsikkerhet i helsetjenesten
 • Modul 2: Den geriatriske pasient
 • Modul 3: Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
 • Modul 4: Psykiske lidelser og rusavhengighet
 • Modul 5: Akutte tilstander og skader hos eldre
 • Modul 6: Palliasjon
   

Kompetanse og jobbmuligheter

Denne fagskoleutdanning eller enkelt emner i studiet vil gi helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse, som er aktuell ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester. 

Informasjon med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier).
c) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Godkjente fagbrev

 • Aktivitørfaget
 • Ambulansefaget
 • Helsearbeiderfaget

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 


Søk opptak i vårt lokale søknadsskjema her

Tilleggsinformasjon

Undervisning: Studiet har 80% tilstedeværelse i hvert emne. Dette gjelder fysiske samlinger på skolen. 

Der studenten overskrider fraværsgrensen på de fysiske samlingene, vil faglærer og utdanningsleder kunne vurdere om studenten ikke skal bestå emnet. Dersom slik vurdering tas, vil heller ikke studenten kunne fullføre utdanningen før emnet er vurdert til bestått.