Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten

Denne videreutdanningen gir deg som helsefagarbeider spisskompetanse innen observasjon og vurdering for tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand hos pasienter.
Søk her!

 

 

Endringer i helse- og omsorgstjenesten gjør at virksomheter og helsepersonell har behov for økt kompetanse på flere områder. Videreutdanningen er laget for å gi helsefagarbeidere en mulighet til å styrke sin kompetanse på en effektiv og fleksibel måte, som kan kombineres med full jobb og et hektisk familieliv. 


Modulbasert videreutdanning

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng totalt og er inndelt i 6 emner à 10 studiepoeng. Du kan velge å ta hele utdanningen å få fagskolegraden på 60 studiepoeng eller velge enkelte emner, da emnene gjennomføres uavhengig av hverandre. Søker du gjennom Samordna opptak, melder du deg automatisk på alle emnene. Ønsker du å ta kun noen av emnene vil du finne hvilke tilbud vi har på denne siden, klikk på emnet under Oppbygning av arbeidsformer for mer informasjon. Før øyeblikket har vi ikke satt opp nye opptak på enkeltemner, info kommer fortløpende. Ved spørsmål om studiet kan du ta kontakt med oss: vikenfs@afk.no
 

Oppbygning av arbeidsformer

Studiet er nettbasert kombinert med fysiske samlinger på fagskolen, og går over to år. Nettundervisningen vil foregå på kveldstid ved de fleste lokasjoner. I Kongsberg er nettundervisningen på dagtid. Studiet er bygget opp med en kombinasjon av forelesninger, ferdighet og simuleringstrening, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I dette studiet er det mulig å melde seg opp på enkelt emne. 

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og består av understånde emner: 

  • Emne 1 Observasjon og vurderingskompetanse
  • Emne 2 Kronisk sykdom
  • Emne 3 Demens
  • Emne 4 Smittevern og hygiene
  • Emne 5 Hverdagsrehabilitering
  • Emne 6 Velferdsteknologi

Kompetanse og jobbmuligheter

Denne fagskoleutdanning eller enkeltemner i studiet vil gi helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse, som er aktuell ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester. 

 

Bilde

Informasjon med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier).
c) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Godkjente fagbrev

  • Aktivitørfaget
  • Ambulansearbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Tilleggsinfo

Undervisning: Studiet har 80% tilstedeværelse i hvert emne. Dette gjelder fysiske samlinger på skolen. 

Der studenten overskrider fraværsgrensen på de fysiske samlingene, vil faglærer og utdanningsleder kunne vurdere om studenten ikke skal bestå emnet. Dersom slik vurdering tas, vil heller ikke studenten kunne fullføre utdanningen før emnet er vurdert til bestått.