Opptak moduler/enkeltemner

På denne siden finner du informasjon om aktuelle lokale opptak ved studiesteder i Fagskolen i Viken

Oversikt over studieplasser

Studiene på denne siden finner du ikke i Samordna opptak. Se informasjon om søknadsfrister på studiesider. Du finner søknadsskjema til høyre på PC/Mac. Vi anbefaler å bruke PC/Mac når du søker lokalt opptak.

Dette skal du vedlegge søknaden:

 • vitnemål/fagbrev
 • arbeidserfaring (om du søker på realkompetansevurdering).
  • Industrifagskolen: arbeidserfaring kan dokumenteres med enkel bekreftelse fra arbeidsgiver/HR på hvor lenge du har jobbet i bedriften.

Digital produksjon!

Digital produksjon | Fagskolen Viken (fagskolen-viken.no)

Nyhet: Digital produksjon er nå tilgjengelig for søknader!

Digitalisert produksjon er en fagskoleutdanning på 30 stp.

 • Søknadsfrist: 11 august 2024
 • Oppstart: Uke 36 2024
 • Undervisningsdager: 1-2 kvelder per uke. 3 fysiske samlinger på Kongsberg, 2 på vårsemesteret og 1 på høstsemesteret.

Enkeltmoduler Batteriproduksjon

Batteriproduksjon

 • Søknadsfrist: 6. juni
 • Oppstart: Høsten 2024
 • Undervisningsdager: 1-2 kvelder per uke. Fysisk/digital samling i tillegg. 

Følgende moduler er tilgjengelig på lokalt opptak:

Emne/modul 2: Elektrokjemi og materialteknikk for batterier 

Emne/modul 3: Fleksibel digitalisert batteriproduksjon

Modulene gjennomføres høstsemesteret 2024. Du kan velge èn eller begge modulene innenfor. Se studiesiden for mer informasjon om opptakskrav og gjennomføring. 

Bygg, anlegg, KEM og FDV

Innovasjon- og intraprenørskap for bygg og industri

 • Søknadsfrist: 11.februar 2024
  Oppstart: Uke 9. Tirsdag og onsdag fra hhv klokken 09:00 – 15:00 begge dagene. FYSISK oppmøte i Fredrikstad. Klasserom KOMMER det info om.
 • Undervisningsdager: NETTUNDERVISNING: Ukentlig på kveldstid fra klokken 17:00 – 20:00 tirsdag og/eller torsdag. Obs! Ikke nettundervisning de ukene vi har fysisk samling à 2 dager

Kjemi

Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelindustrien 

 • Opptak emne 2 – Innsamling og tolkning av digitale data
 • Oppstart: Uke 2 – uke 16. Dato for oppstart er ikke 100% spikret, mer info kommer.
 • Utvidet søknadsfrist: 15. desember 2023 (Vi tar inn søknader fortløpende - så søk så tidlig som mulig)
 • Nettbasert undervisning, tirsdag og torsdag kl. 13.00 -15.00

 

Frisørfag

Barberfaget

 • Søknadsfrist: 16. august
 • Oppstart: august/september 2024

Det vil være 2 fysiske samlinger à 3 dager i løpet av hele studieforløpet. Nettundervisningen en fast kveld i uken.

Helsefag

Arbeid med sårbare barn og unge

Studiested Fredrikstad 

Her finner du informasjon om hvordan du søker opptak på enkeltemner i studiet, om søknadsfrister og viktige datoer for Arbeid med sårbare barn og unge ››

 

Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten

Opptak ved Studiested Fredrikstad og Indre Østfold

Opptak for Studiested Fredrikstad og Indre Østfold, les informasjon her om søknadsfrister og moduler ››

 

Helsetjenester for sårbare eldre

Her kan du lese hvilke moduler som er tilgjengelige å søke på og oppstartsdatoer for emner i helsetjenester for sårbare eldre ››.