Emma investerer i morgensdagens helsekompetanse

Helsefagarbeideren Emma Kirkhaug pendler fra Evenes til Fredrikstad for å studere Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten ved Fagskolen i Viken.
Bilde

Helsefagarbeideren Emma Kirkhaug (26) studerer Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten ved Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad. Så attraktiv er denne utdannelsen, at hun velger å pendle fra Evenes kommune i Nordland fylke til Fredrikstad hver fjortende dag, fordi fagskoletilbudet ikke finnes nordpå.

-Jeg blir tryggere og mer selvstendig i jobben ved å utvikle min kompetanse. Dette studiet er innovativt og kan bidra til å løse morgensdagens helseutfordringer. Det var derfor jeg valgte dette studiet, og da er det verdt å reise helt til Fredrikstad, sier Emma.

Hun legger til at det har vært en kabal å få det hele til, men at en fleksibel arbeidsgiver og studentrabatt på både hoteller og fly har bidratt til at dette har latt seg løse fint.

 

Helsefagarbeidere er en viktig del av helsekrisen

Helse- og omsorgstjenesten står ovenfor store utfordringer fremtiden.  Regjeringen peker på tilgang på nok helsepersonell, for dårlig sammenheng mellom tjenestene og likeverdig tilgang på helse- og omsorgstjenester som de største utfordringene for vår felles helsetjeneste i Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2023-2027. Stortingsmeldingen viser at fagarbeiderne er helt sentrale i helse- og omsorgstjenesten, og at det skal satses mer på kompetanseutvikling og utvikling av spesialutdanning for helsefagarbeidere med tanke på en mer hensiktsmessig oppgavedeling mellom personell.

Emma tenker at det er helsefagarbeiderne, og gjerne de med videreutdanning, som kommer til å bli en særdeles viktig ressurs i helse- og omsorgtjenesten.

-Når kommunene må ivareta en større mengde økning av pasienter med komplekse helsetilstander, betyr dette i praksis at pasientene må bo og behandles lenger i hjemmet, framfor å bli sendt på sykehus eller på helseinstitusjoner. For å løse dette trenger vi helsearbeidere som har handlingskompetanse, slik at de kan observere, gjøre tiltak, oppfatte funksjonssvikt og forverret helsetilstand til pasienter på et tidlig stadium. En slik kompetanse vil medføre gode pasientforløp og er et viktig bidrag for å møte morgendagens utfordringer i helse- og omsorgssektoren, sier Emma og forteller videre at dette er grunnen til at hun valgte å studere.

 

Emma tenker at studiet Observasjons og vurderingskompetanse i helsetjenesten gir viktig kunnskap for dagens og fremtidens helsefagarbeidere og har også tidligere blitt tildelt Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2021. Derfor ønsker hun å bidra med å gjøre fagskolestudiet mer kjent til helsefagarbeidere. 

Jeg er sikker på at helsefagarbeidere med videreutdanning kommer til å være særdeles attraktive i arbeidsmarkedet, fordi de vil være en stor del av løsningen med helsekompetansekrisen, sier studenten, som fullfører sin fagskolegrad denne våren.

 

 

 

Arbeidsgivere som legger til rette for videreutdanning vil bli mer attraktive

Emmas opplevelse av arbeidsgivere er at de tradisjonelt sett, satser mer på videreutdanning blant de med høyskole utdannelse. En fagskoleutdanning er fleksibel, hvor man kan studere på deltid, heltid eller nettbasert. Det gjør det mulig å kombinere studier med både jobb og familieliv. Men fordi hun har hatt lang reisevei, har hun har jobbet inn fleksitimer og har benyttet feriedager for å få i havn fagskolegraden. 

 

-Alle arbeidsgivere som tilbyr helse- og omsorgstjenester bør tilrettelegge for at arbeidstakere kan ta videreutdanning og øke sin kompetanse. Det er nok litt nytt i tiden for mange, at også de med fagbrev, tar videreutdannelse. Først da jeg startet på mitt andre studieår innvilget arbeidsgiveren min permisjon med lønn, som følge av innvilgede kompetansemidler, men ellers utover det, har jeg dekket alle utgiftene selv.  Jeg er sikker på at arbeidstakere som opplever at arbeidsgivere legger til rette for utvikling, vil bli prioritert og være attraktive for helsefagarbeidere fremover, sier studenten.

 

 

 

Les mer om studiet Observasjons og vurderingskompetanse i helsetjenesten