Studiested Sunndal

Fagskolen i Viken tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning til lokalmiljøer også utenfor Viken fylkeskommune. Ved studiested Sunndal tilbys tekniske utdanninger.
Indre Østfold

Studiested Sunndal

Fagskolen i Viken samarbeider med Norsk Hydro om å levere relevante etter- og videreutdanningsløp. Studiested Sunndal benyttes til å gjennomføre de fysiske samlingene desentralisert der studentene bor og arbeider.