Studiested Salten

Fagskolen i Viken tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning til lokalmiljøer også utenfor Viken fylkeskommune. Ved studiested Salten har vi per tiden ingen tilbud tilgjengelig, men tilpasser oss ønsker fra lokalt og regionalt arbeidsliv.
Indre Østfold

Studiested Salten

Fagskolen i Viken er medlem av industriklyngen Arctic Cluster Team (ACT) og samarbeider med Fagskolen Nordland og Nordland Fylkeskommune om å tilby studietilbud for arbeidslivet i regionen. 

Vi har ikke et fast studiested med ansatte på Rognan, men låner lokaler av Saltdal videregående skole for å gjennomføre fysiske samlinger.