Studiested Kongsberg

Fagskolen i Viken tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning til lokalmiljøer i Viken fylkeskommune. Studiested Kongsberg består av et robust fagmiljø med over 60 ansatte og ca. 1000 studenter.

 

Studiested Kongsberg

Fagskolemiljøet i Kongsberg er kjent for å være et attraktivt lærested med moderne utstyr, dyktige lærere og et godt studentmiljø.

Fagskolen i Viken på Kongsberg, er mest kjent som Tinius Olsen og flyttet sommeren 2015 inn nye lokaler i Krona; Kongsbergs nye kultur- og kunnskapssenter, som ligger i Hasbergtjerndalen på Vestsida. Lokalene er i sambruk med Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Lab’er og undervisningsrom er utstyrt og designet med nyeste teknologi.

Teknologibyen Kongsberg er den internasjonale småbyen med sterkt fokus på utvikling og kompetanse. Her finnes noen av verdens fremste teknologibedrifter.

Fagskolen ligger én times kjøring til Oslo eller Vestfoldkysten. Fjellet med dets muligheter ligger tett på. Både alpinanlegget og gokart-banen ligger kun halvannen kilometer fra sentrum, og golfbanen fem kilometer unna. Kongsberg har også flere idrettshaller. I Kongsberg er det kort sagt aldri langt til aktivitetene, enten man ønsker å gå i fjellet eller i bygatene, begge deler, eller noe midt i mellom.

Byen har et internasjonalt snitt, og er tilholdssted for flere store høyteknologiske bedrifter. Kongsberg har lange skoletradisjoner, og er i dag en pulserende studentby med både høyskole, teknisk fagskole, videregående skole og Kongsberg International School. Studentene på fagskolen deltar i sosiale aktiviteter sammen med høyskolestudentene, ikke minst på studentenes egen Louis Studentkro.

Se våre attraktive studier i Kongsberg!

Den 25. november 1895 ble Kongsberg tekniske aftenskole stiftet. Dette var opprinnelsen til Tinius Olsens Skole og Høgskolen i Buskerud.
 

Den tekniske utdannelsen på Kongsberg

 • 1895 – Kongsberg tekniske aftenskole kommer i gang
 • 1897 – Kommunestyret vedtar at kommunen overtar skolen
 • 1921 – Ingeniør Tinius Olsen gir 110 000 kroner til opprettelsen av fond for fremme av teknisk utdanning i Kongsberg. Innen 1924 har Olsen gitt 321 000 kroner til formålet.
 • 1946 – Kolbjørn Hegstad starter Kongsberg Yrkesskole i kjelleren på Dyrmyr skole. Hegstad drar på pr-tur med sykkel for å skaffe elever.
 • 1955 – Bystyret slår sammen Tinius Olsens forskjellige fond til fordel for bygging av en ny teknisk skole.
 • 1958 – Utgravingen av tomta til Tinius Olsens skole begynner. Skolestart i 1959. Skolens pris er 2 mill. kroner. Antall elever er 90.
 • 1959 – Tinius Olsens skole åpnes formelt. Skolen består av Kongsberg formannsskole, Kongsberg kvinnelige industriskole, Kongsberg lærlingskole og Kongsberg yrkesskole.
 • 1961 – Landets første svakstrømslinje opprettes.
 • 1962 – Andre byggetrinn ferdig. Elevtallet er nå 220.
 • 1963 – Tinius Olsens tekniske skole består av Kongsberg formannsskole, Kongsberg kvinnelige industriskole, Kongsberg lærlingskole, Kongsberg yrkesskole og teknisk skole. TOS utdanner de første ingeniørene.
 • 1964 – Skolen overtas av Buskerud fylke. Skolen ligger i forkant av den teknologiske utviklingen.
 • 1965 – Den første datamaskinen er på plass ved skolen. Skolen har linje for jern- metallfag, svakstrøm, elektronikk, maskinarbeidere, verktøy og stansemakere.
 • 1967 – Tredje byggetrinn til 4 mill ferdig.
 • 1968 – Kongsberg tekniske fagskole opprettes under Tinius Olsens skole.
 • 1970 – TOS omtales i «Kvinner og Klær» under tittelen «Datamaskinene venter på pikene.» Verkstedlinje for optikere igangsettes. Hybelmangelen er parole i 1. mai toget.
 • 1975 – Raumyr lanseres som utbyggingsområde for høgskoleutdanning. Distriktshøgskoleutvalget går inn for at Kongsberg blir høgskolesenter i Buskerud
 • 1977 – Ingeniørutdanningen blir et statlig ansvar, og Kongsberg Ingeniørhøgskole oppstår.
 • 1980 – Formannskolen og bygg og anleggslinjen ved TOS får sine første kvinnelige elever.
 • 1988 – Den sentrale Lærlingskolen for Glassfag starter.
 • 1991 – Kongsberg Ressurs etableres på Tinius.
 • 1992 – Kongsberg Ingeniørhøgskole ( KIH) flytter inn i det nye kompetansesenter på Raumyr.
 • 1994 – KIH blir en del av Høgskolen i Buskerud i forbindelse med høyskolesammenslåingen.
 • 1995 – TOS får urmakerlinje. Det er 100 år siden begynnelsen på den tekniske utdanningen i Kongsberg.
 • 2003 – Fagskolene i Buskerud fusjoneres.  Utdanningstilbudene ved Drammen tekniske fagskole (bygg, anlegg, automatisering, elkraft og bilteknisk) flyttes til Kongsberg tekniske fagskole (data, mekatronikk og maskin).
 • 2007 – Kongsberg tekniske fagskole endrer navn til Fagskolen Tinius Olsen
 • 2015 – Fagskolen Tinius Olsen flyttet inn til nye lokaler på Krona.

Krona Kongsberg kultur- og kunnskapssenter ligger i Hasbergtjerndalen på Vestsida. Bygget rommer Universitet i Sørøst- Norge, Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg norsksenter, folkebibliotek, fagbibliotek, Kongsberg kino, Musikkteatret og kontorer for Kongsberg kommune.

 • 2020 – Fagskolen i Viken ble i 2020 slått sammen med tidligere Fagskolen i Østfold, Fagskolen Tinius Olsen og Fagskolen i Oslo og Akershus (studielinjer fra Akershus). Eid av Viken fylkeskommune.
 • 2024 –  Fra 1. januar 2024 ble Fagskolen i Viken et kommunalt oppgavefellesskap for de nye Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune. Et oppgavefelleskap er når to eller flere kommuner/fylkeskommuner går sammen om å løse felles oppgaver.

   


Fagskolen har fått navn etter Kongsberggutten Tinius Olsen (1845 - 1932). Som 19 åring måtte han selv reise til Horten for å få en teknisk utdannelse og etter iherdig innsats ble han uteksaminert som best i kullet ved Horten tekniske skole i 1866. Tinius Olsen følte alltid et sterkt savn for en teknisk skole i hjembyen og han ønsket at byens ungdom skulle slippe å reise ut for å få en teknisk utdanning slik han selv hadde gjort.

Etter endt utdanning utvandret han med statsstipend for å studere i Amerika. Her tok han flere patenter i bedriften til Brødrene Riehlè. Da han ønsket å bli medeier her ble han i stedet avskjediget og dette førte til at Tinius Olsen valgte å starte sin egen virksomhet. Her utviklet han en materialprøvemaskin som ble kalt ‘Little Giant’. Maskinen ble patentert i 1880 og ble en umiddelbar suksess.  Tinius Olsen glemte aldri sin hjemby og i 1921 opprettet han et fond på 110.000kr som gjorde det mulig å bygge Tinius Olsen skole her i Kongsberg slik at byens ungdom kunne få seg en teknisk utdannelse. Fra denne gaven som Tinius Olsen ga til Kongsbergsamfunnet har både Fagskolen Tinius Olsen og Universitetet Sørøst Norge sitt utspring. Fagskolen holder fremdeles kontakten med Tinius Olsen Testing Co i Philadelphia, USA.