Studiestart og informasjon til nye søkere

Studenter sittende på trapp

Velkommen til Fagskolen i Viken!

Å ta en fagskoleutdanning er noe av det smarteste du gjør. 
Med en utdannelse fra Fagskolen i Viken vil du være godt rustet for arbeidslivet videre og du får en kompetanse som er svært ettertraktet i arbeidslivet.

Fagskoleutdanning er definert som 'utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytteligere generelle opplæringstiltak'

En fagskoleutdannelse er en høyere utdanning, og dette kombinert med et fagbrev eller yrkeserfaring i bunn vil du være en etterspurt arbeidstaker.

Les mer om oss her.

Livet rundt studiene

Fagskolen i Viken består av 8 ordinære studiesteder.
Les mer om livet rundt studiene på de forskjellige studiestedene her:

Livet rundt studiene i Fredrikstad

Livet rundt studiene i Kongsberg

Livet rundt studiene i Rud

Livet rundt studiene i Strømmen

Livet rundt studiene i Bjørkelangen

Livet rundt studiene i Vestby

Livet rundt studiene i Geilo

Livet rundt studiene i Indre Østfold

Lån og stipend

Som student ved Fagskolen i Viken har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Selv om skolen er offentlig finansiert, må du selv betale læremateriell som bøker, PC og en årlig studieavgift til skolen. Nettstudenter ved tekniske utdanninger betaler i tillegg et særutlegg til skolen.

Ler mer om lån og stipend ››