Forkurs i matematikk

Synes du matematikk er vanskelig eller er det kanskje lenge siden du har hatt matematikk?
Da kan det være lurt å ta forkurs i matematikk for å friske opp kunnskapene dine!

Vi anbefaler forkurset for både nye og eksisterende studenter.
Mattekurs

De aller fleste studieprogrammene våre har realfag som fellesemne, hvor matematikk og fysikk er tema. Mange studenter synes dette emnet er vanskelig og vi anbefaler derfor å gjennomføre forkurs i matematikk før studiestart. 

Både nye og eksisterende studenter kan delta, uavhengig av forkunnskaper. 

Vi anbefaler alle å delta på forkurset, spesielt dersom:

  • du synes at matematikk er vanskelig
  • det er lenge siden du har hatt matematikk og trenger en oppfriskning
  • du har hatt ett år med matematikk på videregående
  • du trenger en oppfriskning før studiestart

 

Forkurset gjennomføres i uke 32 og tar for seg en gjennomgang av grunnleggende matematikk.
Det legges opp til undervisning og oppgaveløsing, med en avsluttende prøve til slutt. Dersom resultatet på den avsluttende prøven ikke tilfredsstiller ditt eller studiets behov og krav, vil det tilbys et nytt kurs i uke 40.

Undervisningen skjer på kveldstid (17-20:45) onsdag-fredag og dagtid (08:30-16:30) lørdag og søndag.

 

Forkurset går fysisk på Krona i Kongsberg og livestreames digitalt på Zoom for de som ikke har mulighet til å møte fysisk på Krona.

Nye og eksisterende studenter ved studiestedene Kongsberg og Fredrikstad kan melde seg på. 

 

Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt med:

Vibe Haugejorden, studiekoordinator, studiested Kongsberg

E-post: vibeh@viken.no

 

Erik Nordgård, studiekoordinator, studiested Fredrikstad

E-post: eriknor@viken.no