Livet rundt studiene i Kongsberg

Ved studiested Kongsberg har vi over 600 studenter totalt og vi tilbyr studier både på heltid og på nett. Vi holder til i bygget KRONA med sentral beliggenhet i Kongsberg. Her deler vi bygg og studentsamskipnad (SSN) med Universitetet i Sørøst-Norge. KRONA er et flerbruksbygg som åpnet i 2016 og våre studenter kan derfor benytte seg av store og lyse lokaler med topp utstyr og laber. I tillegg til dette, ligger både kommunalt bibliotek, fagbibliotek, Kino, Musikkteater m.m her. Et steinkast unna ligger også Kongsberg Teknologipark hvor vi samarbeider med de fleste bedriftene som også deltar inn i undervisningsopplegget.
Students

Velferdstjenester i SSN

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) deltar aktivt i arbeidet med å skape et best mulig helhetlig læringsmiljø for Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Fagskolen i Viken, Kongsberg. SSN er studentenes velferdsorganisasjon og ledes av et styre med studentflertall. Blant annet har du tilbud på;

  • Studentboliger
  • Barnehage
  • Spisesteder
  • Helserefusjon og sosialrådgivertjeneste
  • Støtte til sosiale tiltak.

Benytt tjenester ved SSN studentsamskipnaden i Sørøst-Norge her ›› 

Studentveiledning

Alle studenter får faglig veiledning gjennom studieløpet. Trenger du å snakke om ting du synes er vanskelig, som går utenom det faglige, har fagskolen en egne studiekoordinatorer. Har du for eksempel lese- og skrivevansker eller andre utfordringer som påvirker studenttilværelsen, kan også studiekoordinator bistå med tilrettelegging.

Ta kontakt med studiekoordinator ››

Studentrådet

Ved studiested Kongsberg har vi et aktivt studentmiljø og et velfungerende studentråd.
Studentrådet er samarbeidsorganet for studentene ved skolen som arbeider for å opprettholde trivselen for den generelle student, både faglig og sosialt. Hos oss er studentrådet aktivt med inn i både kvalitetsutvalget og styret, og studentmedvirkning er høyt verdsatt.

Bli kjent med studentrådet i Kongsberg ››

Studentkroen og møteplasser

Sosiale møteplasser tilrettelagt for studentaktiviteter er viktige faktorer for trivsel og læring. De uformelle arenaene skal oppleves som tidsriktige og attraktive, og samtidig være funksjonell og tilgjengelig for alle. Studenter knytter kontakter og deler kunnskap og erfaringer på tvers av sine avdelinger, samtidig som det også skal være rom for å bare hygge seg og koble helt av.

Snarveier