Praktisk info

På denne siden finner du praktisk informasjon.

Studenthåndbok

Studenthåndboken er en samling av studentenes rettigheter og ansvar, hjemlet i gjeldende lov og forskrifter.

Finn ut mer om dine rettigheter og ansvar her ›› 

Lån og stipend

Som student ved Fagskolen i Viken har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Selv om skolen er offentlig finansiert, må du selv betale læremateriell som bøker, PC og en årlig studieavgift til skolen. Nettstudenter ved tekniske utdanninger betaler i tillegg et særutlegg til skolen.

Ler mer om lån og stipend ››

Om smittevern

For at vi skal ha et trygt og godt studiested, vil vi gi deg noen viktige råd angående smittevern. Dette er råd om hvordan du skal forholde deg til studenter og ansatte.

Les hvordan du kan forhindre smitte her ››

Nyttig informasjon

Samordna opptak 

Viktige tidsfrister

Informasjon om tilleggspoeng

Poengberegning

Studenter med praksis

Krav om politiattest, taushetsplikt og skikkethet

PC- krav

Veiledning for kjøp av PC

Studiekostnad

Alle våre studier er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer

Tilrettelegging 

Fagskolen i Viken skal være tilgjengelig for alle. Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal sørge for et forsvarlig og inkluderende læringsmiljø, men av og til kan det være behov for individuelle, særskilte tilpasninger. Kontakt studiestedet ditt for veiledning. Les mer 

Studiepoeng

Endre vitnemål fra fagskolepoeng til studiepoeng (frist utgått 31.12.20)

Informasjon til søkere

Fagskolen i Viken ønsker deg som søker til fagskole. Her finner du den viktigste informasjonen du trenger om våre studiesteder.

Les mer om hvordan du søker skoleplass ››