Praktisk info

Velkommen som student, her finner du informasjon relevant for din studietid her på Fagskolen i Viken.

Praktisk info

Studenthåndbok

Studenthåndboken er en samling av studentenes rettigheter og ansvar, hjemlet i gjeldende lov og forskrifter.

Finn ut mer om dine rettigheter og ansvar her ›› 

Lån og stipend

Som student ved Fagskolen i Viken har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Selv om skolen er offentlig finansiert, må du selv betale læremateriell som bøker, PC og en årlig studieavgift til skolen. 

For å få stipend og lån fra Lånekassen for høstsemesteret 2023, må du søke innen 15. november.

Du skal ikke søke på nytt om du har søkt om stipend og lån for høsten 2023.

Du ha studieplass før du søker, og du kan tidligst søke fra starten av mai. Siste frist for å søke:

15. november for hele året, eller bare høstsemesteret

15. mars for vårsemesteret


Ler mer om lån og stipend ››

Nyttig informasjon

Tekniske forutsetninger

Det stilles krav til at studenter hos oss disponerer egen PC. Du kan lese mer krav til PC og datakunnskaper her >> 

Studiekostnad

Alle våre studier er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer

Tilrettelegging 

Fagskolen i Viken skal være tilgjengelig for alle. Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal sørge for et forsvarlig og inkluderende læringsmiljø, men av og til kan det være behov for individuelle, særskilte tilpasninger. Kontakt studiestedet ditt for veiledning. Les mer 

Studiepoeng

Endre vitnemål fra fagskolepoeng til studiepoeng (frist utgått 31.12.20)

Informasjon til søkere

Velkommen som søker til Fagskolen i Viken. På denne siden finner du nyttig informasjon for deg som ønsker studere hos oss.

Les den viktigste informasjonen til deg som ny student og våre studiesteder ››

Hovedprosjekter

Se studenters hovedprosjekter, her er det utrolig mye spennende arbeid. 

Gå til hovedprosjekter ››