For studenter

Denne siden inneholder relevant informasjon både for deg som allerede studerer hos oss, og for deg som vurderer om du skal søke studieplass.

Livet rundt studiene

Fredrikstad og Kongsberg har tilknytning til studentskipnaden og kan derfor tilby studenter ved disse studiestedene et bredt velferdstilbud. 

Livet rundt studiene i Fredrikstad ››

Livet rundt studiene i Kongsberg ››

Livet rundt studiene i Rud ››

Livet rundt studiene i Strømmen ››

Læringsplattform Microsoft Teams

Microsoft Teams er fagskolens digitale læringsplattform. Her finner du fag- og klasserom, hvor det deles informasjon fra faglærer om arbeidsplaner og hvor studenter gjennomfører prøver, lagre dokumenter, leverer inn oppgaver og mye mer. 

Ved skolestart vil du få innføring i bruk av læringsplattformen. I Teams deles viktig informasjon mellom skolen og studentene.Teams er en del av Office 365 hvor du får tilgang til funksjoner som fildeling, samskriving i dokumenter og lagring i skyen. 

Link til Teams ››

Studiekostnader

Utdanninger ved Fagskolen i Viken er gratis.

Skolemateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. må du dekke selv. Alle våre studier er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. 

Finn ut mer om studiekostnader ››

Boklister

Ønsker du å skaffe deg studiemateriell til skolestart. Vi anbefaler at du venter med kjøp av pensumbøker til første skoledag i skoleåret. Dette på grunn av eventuelle korreksjoner/endringer av bøker som skal brukes i undervisningen. 

Boklistene for skoleåret 2020/21 er publisert på de respektive studiealternativene under fanen studierEr du student i Kongsberg kan du finne boklister her.

Lån og stipend

Som student ved Fagskolen i Viken har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Finn ut mer om lån og stipend ››

Tilleggspoeng for fagskole

Informasjon om tilleggspoeng for fagskole. Les mer på samordna opptak ››

Si i fra!

Avvik og tilbakemelding om forbedringer

Meld fra om forhold ved det fysiske eller psykososiale lærings- eller arbeidsmiljøet som bør forbedres. Det kan være feil og mangler i rom eller bygninger, ekskluderende miljø, konflikter eller forstyrrende oppførsel. Forsøk gjerne å løse saken i samarbeid med dem saken angår eller din nærmeste overordnede eller tillitsvalgte først.

 

Send oss din tilbakemelding ››