Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er et skoleadministrativt system for fagskolen. Skoleadministrasjon, lærere og studenter vil utføre mange og viktige oppgaver i systemet. I 2020 starter innføringen av systemet for skoler i hele VIKEN.
Visma InSchool

Visma InSchool vil være en stor del av din skolehverdag. Du vil se viktig informasjon, slik som din timeplan og dine karakterer. Du vil også kunne levere digitale søknader og utføre mange andre handlinger.

NB! Fraværsgrenser, anmerkninger og fagvalg registreres ikke i systemet for fagskolestudenter.
 

Lenke til introduksjonsvideo