Skolerute Kongsberg 2020-2021

Oversikt over ferie og fridager.

Skoleåret 2020/2021

 

Måned

Ferie og fridager / Merknader

August

Første skoledag mandag 17.08.

September

Høstferie 28.09. - 02.10. (uke 40)

Oktober

Høstferie 28.09. - 02.10. (uke 40)

November

 

Desember

Siste skoledag fredag 18.12.

Januar

Første skoledag mandag 04.01.

Februar

 

Mars

Vinterferie 01.03. - 05.03. (uke 9)

Påskeferie 29.03. til og med 6.04.

April

Påskeferie 29.03. til og med 6.04.

Mai

Kr. Himmelfartsdag  13.05.

Grunnlovsdag  17.05  

2. pinsedag  24.05 

Juni


Siste skoledag 18.06. 

Sum