Særskilt tilrettelegging, studiested Fredrikstad

Studentene ved fagskolen representerer et stort mangfold. Så langt det er mulig skal vi legge til rette for at alle med funksjonsnedsettelser skal lykkes med sine studier.

Hvordan kan vi bidra?

Dersom du har synstap, hørselstap, mobilitetsproblemer, dysleksi, psykososiale vansker eller andre utfordringer i studiehverdagen, kan du ha rett på tilrettelegging.

Mange studenters utfordringer løses ved hjelp av relativt enkel koordinering og justeringer i god dialog med faglærere, studiekoordinator og andre involverte.

Derfor tilstreber vi universelle løsninger som skal inkludere alle, men av og til kan det være behov for individuell tilrettelegging eller kontakt med andre instanser.

 

Hvordan gå frem?

På studiested Fredrikstad søker man tilrettelegging via Visma InSchool.

Tilrettelegging på skoleeksamen som for eksempel lengre tid, skjermet rom og opplest oppgave kan søkes om via Visma InSchool. Dette gjelder ikke for hjemmeeksamen der slike behov allerede er ivaretatt. Du må legge ved dokumentasjon på dine utfordringer som kan forklare at du har behov for tilrettelegging på eksamen.

Ved annen individuell tilrettelegging så ta kontakt med studiekoordinator. Studiekoordinator vil kunne samarbeide med deg om hvilke tilrettelegginger som er mulig å få til og hva du har behov for. 

Hvis du har behov for tilrettelegging når du kommer til studiestart, ta kontakt i god tid.

Se her for mer informasjon angående særskilt tilrettelegging hos FiV

  • Søknadsfrist for tilrettelegging ved eksamen, permanente behov er 1.november.

    Søknad mottatt etter oppgitt frist har ingen garanti for å bli saksbehandlet før eksamen.

    Ved akutt behov som er grunnlaget for søknaden, er det ingen frist i henhold til forskriften.