For studenter - Kongsberg

Denne siden inneholder relevant og viktig informasjon for studenter. Siden oppdateres fortløpende med tanke på studiestart til høsten i Kongsberg og nye digitale plattformer - hold deg oppdatert her!

Nettstudier i Kongsberg

Skal du ta nettstudier ved studiested Kongsberg? Her finner du mer informasjon om hva nettstudier innebærer og hvordan undervisning vil foregå med mer:

Hva vil det si å være nettstudent ved Fagskolen?
Informasjon  om nettstudier
Nettsamlinger 2021-2022

Nettsamlinger 2022-2023

Eksamen

Til ordinær eksamen blir alle studenter oppmeldt automatisk.

For oppmelding til konteeksamen eller utsatt eksamen må du selv melde deg opp innen oppmeldingsfristen.

Oppmeldingsfristen for å melde seg til eksamen er  1. november (høstsemester) og 1. mars (vårsemester).

Søknadsskjema 

Generell informasjon om eksamen

Informasjon om eksamen- Kongsberg