For studenter - Kongsberg

Denne siden inneholder relevant og viktig informasjon for studenter. Siden oppdateres fortløpende med tanke på studiestart til høsten i Kongsberg og nye digitale plattformer - hold deg oppdatert her!

Skal du ta nettstudier ved studiested Kongsberg? Her finner du mer informasjon om hva nettstudier innebærer og hvordan undervisning vil foregå med mer:

Hva vil det si å være nettstudent ved Fagskolen?

Informasjon  om nettstudier

Til ordinær eksamen blir alle studenter oppmeldt automatisk.

For oppmelding til konteeksamen eller utsatt eksamen må du selv melde deg opp innen oppmeldingsfristen.

Oppmeldingsfristen for å melde seg til eksamen er  1. september (høstsemester) og 1. mars (vårsemester).

For modulbasert utdanning kan studentene melde seg opp til konteeksamen fortløpende. 

Søknadsskjema 

Generell informasjon om eksamen

Informasjon om eksamen- Kongsberg