For studenter - Geilo

Denne siden inneholder relevant og viktig informasjon for studenter. Siden oppdateres fortløpende med tanke på studiestart til høsten i Geilo og nye digitale plattformer - hold deg oppdatert her!

Til ordinær eksamen blir alle studenter oppmeldt automatisk.

For oppmelding til konteeksamen eller utsatt eksamen må du selv melde deg opp innen oppmeldingsfristen.

Oppmeldingsfristen for å melde seg til eksamen er  15. oktober og 15. februar.

Søknadsskjema 

Generell informasjon om eksamen

Informasjon om eksamen- Geilo