Studiestart, studiested Fredrikstad

Gratulerer med studieplass i Fredrikstad.
På denne siden vil du finne det du trenger av informasjon i forbindelse med studiestart denne høsten.
Studiestart

Studiestart heltidsstudier teknisk

Studiestart uke 33.

 • Mandag 16. august kl 08:10:
  • 2. klasse bygg og maskinteknikk
 • Torsdag 19. august kl. 10:00:
  • 1. klasse bygg, elkraft og maskinteknikk

Sted: Kobberslagerstredet 1, 1671 Kråkerøy

Følg med her for mer informasjon. Det kan forekomme endringer, vi forholder oss til Covid-19 restriksjoner som kan endres.

Studiestart deltidsstudier – teknisk

Studiestart uke 33.

(undervisning en dag og en kveld per uke)

 • Mandag 16. august kl. 08:10:
  • 2. klasse BIM konstruksjon og BIM anlegg
  • 3. klasse, elkraft og maskinteknikk
 • Mandag 16. august kl. 17:00:
  • 2. klasse bygg, elkraft, maskinteknikk og mat-teknikk
 • Tirsdag 17. august kl. 10:00:
  • 1. klasse BIM konstruksjon og BIM anlegg
 • Tirsdag 17. august kl. 17:00:
  • 1. klasse, bygg, elkraft og maskinteknikk
 • Onsdag 18. august kl. 17:00:
  • 3. klasse, bygg og mat-teknikk

Sted: Kobberslagerstredet 1, 1671 Kråkerøy

Følg med her for mer informasjon. Det kan forekomme endringer, vi forholder oss til Covid-19 restriksjoner som kan endres.

Studiestart Nettbasert med samlinger – teknisk

Studiestart uke 34, uke 36 og uke 37.

 • Tirsdag 24. august kl. 10:00:
  • 1. klasse, mat-teknikk og prosessteknikk
   • Samlinger på skolen: Tirsdag, onsdag og torsdag i uke 34.
   • Øvrige samlinger Mat-teknikk: Onsdag, torsdag og fredag i uke 41, 47, 2, 9 og 17.
   • Øvrige samlinger Prosessteknikk: Mandag, tirsdag og onsdag i uke 41, 47, 2, 9 og 17.
 • Tirsdag 31. august kl. 08:10:
  • 2. klasse prosessteknikk
   • Samlinger på skolen: Tirsdag, onsdag og torsdag i uke 35, 42, 48, 3, 10 og 16.
 • Tirsdag 7. september kl. 08:10:
  • 2. klasse mat-teknikk
   • Samlinger på skolen: Tirsdag, onsdag og torsdag i uke 36, 43, 49, 4, 11 og 18.
 • Tirsdag 14. september kl. 08:10:
  • 3. klasse prosessteknikk
   • Samlinger på skolen: Tirsdag, onsdag og torsdag i uke 37, 44, 50, 5, 12 og 18.

Sted: Kobberslagerstredet 1, 1671 Kråkerøy

Følg med her for mer informasjon. Det kan forekomme endringer, vi forholder oss til Covid-19 restriksjoner som kan endres.

Studiestart deltid – helsefag

Studiestart uke 33 og 34.

(undervisning en dag og en veiledning per uke)

 • Tirsdag 17. august kl. 08:10:
  • 2. klasse Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Onsdag 18. august kl. 09:00:
  • 1. klasse Barsel- og barnepleie
  • 1. klasse Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
  Tirsdag 24. august kl. 08:10:
  • 2. klasse Barsel- og barnepleie
 • Onsdag 25. august kl. 09:00:
  • 1. klasse Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  • 1. klasse Kreftomsorg og lindrende pleie
 • Torsdag 26. august kl. 08:10:
  • 2. klasse Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

Sted: Kobberslagerstredet 1, 1671 Kråkerøy

Følg med her for mer informasjon. Det kan forekomme endringer, vi forholder oss til Covid-19 restriksjoner som kan endres.

Studiestart deltid – oppvekstfag

Studiestart uke 33 og 34.

(undervisning en kveld og en veiledning per uke)

 • Tirsdag 17. august kl. 17:00:
  • 1. klasse Barn med særskilte behov
 • Torsdag 26. august kl. 17:00:
  • 2. klasse Barn med særskilte behov

Sted: Kobberslagerstredet 1, 1671 Kråkerøy

Følg med her for mer informasjon. Det kan forekomme endringer, vi forholder oss til Covid-19 restriksjoner som kan endres.

Studiestart Nettbasert med samlinger – helse

Studiestart uke 33, uke 34 og uke 35.

 • Mandag 16. august kl. 10.00:
  • 1. klasse Barsel- og barnepleie
   • Samlinger på skolen: Mandag, tirsdag og onsdag i uke 33, 39, 46, 2, 9 og 18.
  • 1. klasse Kirurgisk virksomhet
   • Samlinger på skolen: Mandag, tirsdag og onsdag i uke 33, 41, 46, 5, 12 og 19.
  • 1. klasse Logistikk og service i helsetjenesten
   • Samlinger på skolen: Mandag, tirsdag og onsdag i uke 33, 42, 49, 6, 14 og 22.
 • Torsdag 19. august kl. 17.00:
  • 1. klasse Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten
   • Samlinger på skolen torsdag kl. 17-21 i uke 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 16, 18, 20 og 22.
 • Mandag 23. august kl. 10.00:
  • 2. klasse Logistikk og service i helsetjenesten
   • Samlinger på skolen: Mandag, tirsdag og onsdag i uke 34, 39, 1, 7, 16 og 23.
  • 2. klasse Kirurgisk virksomhet
   • Samlinger på skolen: Mandag, tirsdag og onsdag i uke 34, 43, 49, 3, 9 og 20.
  • 2. klasse Barsel og barnepleie
   • Samlinger på skolen: Mandag, tirsdag og onsdag i uke 34, 38, 2, 7 og 12.
 • Mandag 30. august kl. 10.00:
  • 1. klasse, A og B: Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling
   • Samlinger på skolen: Mandag, tirsdag og onsdag  i uke  35, 41, 47, 5, 12 og 19.
  • 1. klasse Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming
   • Samlinger på skolen: Mandag, tirsdag og onsdag i uke 35, 43, 50, 7, 14 og 22.

Undervisningstider på samlinger
(gjelder ikke studiet Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten).

 • Mandager: 1000 - 1700
 • Tirsdager:  0810 - 1500
 • Onsdager:  0810 - 1500

Sted: Kobberslagerstredet 1, 1671 Kråkerøy

Følg med her for mer informasjon. Det kan forekomme endringer, vi forholder oss til Covid-19 restriksjoner som kan endres.

Studiestart – Ledelsesfag

Studiestart uke 34.

 • Mandag 23. august kl. 10.00
  • 1. klasse Praktisk lederutdanning

Samlinger på skolen: Mandag, tirsdag og onsdag i uke 34, 47, 10 og 23.

Mandager: 1000 - 1700
Tirsdager:  0810 - 1500
Onsdager:  0810 - 1500
 
Nettundervisning mellom samlinger på Tirsdag kveld og veiledning Torsdag kveld.

Sted: Kobberslagerstredet 1, 1671 Kråkerøy

Følg med her for mer informasjon. Det kan forekomme endringer, vi forholder oss til Covid-19 restriksjoner som kan endres.