Parkering Fredrikstad

Parkering ved Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad for studenter og besøkende.
Stadion P-hus

For gjester og besøkende

Føgskolen disponerer to parkeringsplasser for gjester/gjesteforelesere. Kontakt resepsjonen i 5.etasje for å låne gyldig parkeringskort. Gjester henvises til betalingsparkering i parkeringshuset i Fredrikstad stadion - følg skilting. Her er det gratis parkering etter kl 14.00.

MERK! Det er satt opp parkeringsskilt på Bjølstadjordet og ved de andre parkeringsplassene til høgskolen/fagskolen med gjeldende parkeringsreguleringer. Parkeringsreguleringene gjelder 24 timer alle dager.

Studentparkering

Ved studiestart har studenter i Fredrikstad med behov for parkeringsplass, mulighet til å parkere bilen på "Bjølstadjordet" rette ved fagskolen. Parkeringskort blir utlevert i fagskolens resepsjon, forutsatt at semesteravgift er betalt.

Fagskolen leier dette parkeringsarealet sammen med Høgskolen i Østfold. Totalt disponerer vi 600 parkeringsplasser sammen på Kråkerøy. I løpet av skoleåret 2021-2022 vil man starte utbygging av Bjølstadjordet. I den forbindelse vil vi får tildelt et nytt areal for parkering på Kråkerøy. Informasjon om dette vil formidles når den tid kommer.

Fagskolen i Viken betaler kr 4 500,- inkludert mva. pr. parkeringsplass pr. år. Parkeringskortet er gyldig på den store grusplassen merket HiØ overfor Kråkeby barnehage. Det er kun ett kort til hver student, og tapt kort erstattes ikke. Kortet gjelder for ett studieår om gangen.

Fra uke 36 (mandag 6. september) vil parkeringsvakter kontrollere området og utstede forelegg på kr 600,- om man ikke legger parkeringskortet synlig i bilvinduet.  

I tillegg finnes det gratis sykkel og MC parkering rundt på området rett ved fagskolen.