Parkering Fredrikstad

Parkering ved Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad for studenter og besøkende.
Stadion P-hus

For gjester og besøkende

Føgskolen disponerer to parkeringsplasser for gjester/gjesteforelesere. Kontakt resepsjonen i 5.etasje for å låne gyldig parkeringskort. Gjester henvises til betalingsparkering i parkeringshuset i Fredrikstad stadion - følg skilting. Her er det gratis parkering etter kl 14.00.

MERK! Det er satt opp parkeringsskilt på Bjølstadjordet og ved de andre parkeringsplassene til høgskolen/fagskolen med gjeldende parkeringsreguleringer. Parkeringsreguleringene gjelder 24 timer alle dager.

Studentparkering

Ved studiestart har studenter i Fredrikstad med behov for parkeringsplass, mulighet til å parkere bilen på ny parkeringsplass  "P2" på Odden rett ved fagskolen. Parkeringskort blir utlevert i fagskolens resepsjon, forutsatt at semesteravgift er betalt. 

Fagskolen leier dette parkeringsarealet sammen med Høgskolen i Østfold. Totalt disponerer vi 600 parkeringsplasser sammen på Kråkerøy. I løpet av skoleåret 2021-2022 vil man starte utbygging av Bjølstadjordet, tidligere parkeringsplass for studenter. 

Fagskolen i Viken betaler kr 4 500,- inkludert mva. pr. parkeringsplass pr. år. Det er kun ett parkeringskort til hver student, og tapt kort erstattes ikke. Kortet gjelder for ett studieår om gangen og må være synlig i bilruten.

I tillegg finnes det gratis sykkel og MC parkering rundt på området rett ved fagskolen.