Digital kundereise i frisør- og hudpleierfaget

NYHET!
Norges første høyere yrkesfaglig utdanning innen digital kundereise for frisører og hudpleiere.
Studiet har et omfang på 10 studiepoeng med en varighet på 14 uker, og en avsluttende eksamen.
Studiet er 100% nettbasert med faste undervisningsdager hver uke.

Digitalisering har forandret hvordan salonger driver virksomhet og hvordan kundene interagerer med dem. For frisør- og hudpleierfaget har digitalisering ført til økt effektivitet, forbedret kundeopplevelse og bedre markedsføring. Dette studiet er utformet for å hjelpe og bevisstgjøre frisører og hudpleiere med å navigere i den digitale verden og lære hvordan de kan bruke digitale verktøy for å forbedre den digitale kundereisen og styrke merkevaren sin. 

Som student i dette studiet vil du lære hvordan kundene bruker digitale kanaler til å finne og interagere med frisører og hudpleiere. Og hvordan du kan optimalisere alle trinnene i kundereisen fra søk etter tjenester til bestilling og tilbakemelding. Studiet tar også for seg hvorfor merkevarebygging alltid har vært en viktig del av frisør- og hudpleierfaget, og hvordan du som student kan bygge og styrke merkevaren din på nett. På denne måten vil du som student styrke den sømløse kundeopplevelsen på nett. 

Denne bransjen trenger omstillingsdyktige og fleksible yrkesutøvere som kan håndtere uforutsette handlinger, tenke nytt, like utfordringer og tilpasse seg i takt med samfunnsutviklingen. 

Ønsker du mer informasjon om studiet kan du ta direkte kontakt med prosjektleder for studiet, Kjersti Terese Steinlund på e-post: kjerstiste@viken.no

Lokale opptak 

Vi har 30 studieplasser som fylles opp fortløpende frem til studiestart.  Studiet åpnes opp for opptak i august 2023.

  • Søknadsfrist: 5. januar
  • Oppstart: 16. januar 2024
  • Undervisningsdager: En fast dag i uka, og en dag annenhver uke. Hver tirsdag morgen kl. 08:30-11:30 og annenhver torsdag kveld i oddetalls uker kl. 18:00 - 21:00
  • Lengde: 14-16 uker. Fri uke 8 og 13.

Opptakskrav  

Dette kravet må oppfylles:  

a)Bestått videregående opplæring med svennebrev i frisørfaget 

b) Søkere som ikke fyller kravene og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Relevante svennebrev/ yrkesfaglig opplæring 

  • Frisørfaget 
  • Hudpleie 

Oppbygging og arbeidsformer  

Studiet består av 1 emne som gir 10 studiepoeng. Studiet organiseres som 100% nettbasert. Det vil være ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper, 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Denne utdanningen vil bidra til livslanglæring og oppfylle kompetansebehovet innenfor digital kundereise i frisør og hudpleier bransjen. Dette vil resultere til økt kundegrunnlag og inntjening i din salong. Studiet vil også bidra til nettverksbygging med studenter fra hele Norge, som kan være med på å øke din egen og andres kompetanse. 

Studiekostnader 

Studiet er finansiert gjennom eksterne midler fra bransjeprogram. Studentene vil kun bli fakturert semesteravgift for studiested med samskipnad, ikke særutlegg. I tillegg kommer kostnader nødvendig utstyr som PC, hodetelefoner og liknende.  

Se oversikten over studiekostnader her. 

Informasjon med forbehold om endringer.