Økonomi, ledelse og markedsføring for frisører

Dette studiet gir deg kunnskaper og ferdigheter innen ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM). Studiet er et godt utgangspunkt for deg som ønsker å starte opp med en egen virksomhet eller et nødvendig faglig grunnlag for deg som allerede er leder i en frisørbedrift.

Lokalt opptak - opptak 2022

  • 100% nettbasert - åpent for søknader fra hele Norge
  • Veiledning med faglærer
  • Varighet 14 uker
  • 10 studiepoeng
  • Oppstart: 29. august 2022
  • Søknadsfrist: Studiet er fulltegnet . Nytt opptak og kurs våren 2023.
  • Opptak 3 temaer - Ledelse, Økonomi og Markedsføring
  • Søk opptak (se info lenger ned)
  • Studiet har en semesteravgift på koster 750 kroner


Studiet gir grunnlag til å treffe gode beslutninger for din frisørbedrift med hensyn til ledelse, økonomistyring og samtidig treffe behovet i markedet. Du vil lære hvordan eksterne krav og forventninger i markedet påvirker den interne styringen av virksomheten.

Et gjennomgående trekk ved utdannelsen er hvordan eksterne krav og forventninger i markedet påvirker den interne styringen av virksomheten. Problemstillingene som drøftes i studiet, er blant annet av administrativ og markedsføringsmessig karakter, altså hvilke kundegrupper bedriften under gitte omstendigheter bør satse på, hvordan ulike markedsføringsvirkemidler kan brukes for å få best mulig gjennomslag i markedet, hvordan virksomheten i gitte situasjoner bør organiseres og ledes, og hvordan rekruttere og motivere medarbeidere.

Planlegger du å ta mesterbrev? Fullfører du og består dette studiet på Fagskolen i Viken, gir Mesterbrevnemda fritak for fagområdet bedriftsledelse i mesterutdanningen ved søknad om mesterbrev.

NB! Vi oppfordrer Velpleiere med flere års erfaring fra bransjen til å søke, dere vil bli individuelt realkompetansevurdert. 

Opptakskrav

Dette kravet må oppfylles: 
1. Bestått videregående opplæring med svennebrev innen frisørfaget eller relevant realkompetanse for Velpleiere.
2. Grunnleggende IKT-ferdigheter

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet gjennomføres i uke 35 til 48. 29. august 2022 til 30. november 2022. 

Studiet består av 3 moduler som tilsammen gir 10 studiepoeng.
Det er nettundervisning to dager i uken, en kveld og en morgen: mandager kl. 18.00 – 21.00 og onsdager kl. 08.00 – 10.00.

Oppstart: Mandag 29. august kl. 18.00.

Forventet arbeidsbelastning er på 110 undervisningstimer, 14 veiledningstimer og 147 timer med selvstudie.

 

Modul 1: Økonomi

Det vil være 4 korte teoriundervisninger over nett, opplæringsvideoer, oppgaver, arbeidsoppdrag og veiledningstimer med faglærer. Avslutningsvis vil det være en test på nettet der du må ha 70% korrekte svar for å gå videre til modul 2.

I denne modulen lærer du hvordan du kan skape bedre økonomiske resultater for virksomheten din. Blant annet vil du lære budsjettarbeid, om resultat- og likviditetsbudsjetter og om hvordan du kan påvirke lønnsomhet og likviditeten. Du vil lære hvordan et regnskap er bygget opp, hva inngår i balanse og resultatrapporter og hvordan du kan hente ut nøkkeltall og lage rutiner for god økonomisk ledelse av din bedrift.


Modul 2: Markedsføring

I denne perioden vil det være 2 korte teoriundervisninger over nett, opplæringsvideoer, oppgaver, arbeidsoppdrag og veiledningstimer med lærer. Avslutningsvis vil det være en test på nettet der du må ha 70% korrekte svar for å gå videre til modul 3.

I denne modulen lærer du hvordan du kan merkevarebygge din frisørbedrift. Du vil blant annet lære hvordan du kan oppnå lojale kunder og en lønnsom bedrift gjennom konkrete verktøy og metoder. Du vil blant annet lære å lage en forretningsplan, og hvordan du skal nå dine kunder gjennom en markeds- og handlingsplan.


Modul 3: Ledelse

I denne perioden vil det være 4 korte teoriundervisninger over nett, opplæringsvideoer, oppgaver, arbeidsoppdrag og veiledningstimer med lærer. Avslutningsvis vil det være en test på nettet der du må ha 70% korrekte svar for å avlegge eksamen i emnet.

I denne modulen lærer du om organisasjonsformer, rutiner og planlegging av driften, HMS-arbeid og lover og regler i bransjen. Du vil lære om etikk og verdier og etiske utfordringer og dilemmaer på arbeidsplassen. Du vil lære å bygge et team som har læringsorientert kultur som vil skape trivsel og motivasjon på arbeidsplassen. Du vil også få kunnskap om personalledelse, konflikthåndtering, ansettelsesprosesser og lønns- og belønningssystemer.

Søk opptak

Ønsker du å søke på dette studiet må du fylle ut et elektronisk søknadskjema. Søknadsfrist:  Studiet er fulltegnet . Nytt opptak og kurs våren 2023.

Søknadsskjemaet ligger på Fagskolen i Viken sin nettside, under Slik søker du, og fagskolen-viken.no/lokale-opptak.

Dette skal du vedlegge søknaden:
•    vitnemål/svennebrev

Informasjon med forbehold om trykkfeil. 

Ressurser

Veiledning for kjøp av bærbar PC https://fagskolen-ostfold.no/veiledning-kjop-av-baerbar-pc