Økonomi, ledelse og markedsføring for frisører

Dette studiet gir deg kunnskaper og ferdigheter innen ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM). Studiet er et godt utgangspunkt for deg som ønsker å starte opp med en egen virksomhet eller et nødvendig faglig grunnlag for deg som allerede er leder i en frisørbedrift.
Søk her!

Studiet består av tre temaer som gir 10 studiepoeng.

Økonomi: I denne modulen lærer du hvordan du kan skape bedre økonomiske resultater for virksomheten din. Blant annet vil du lære budsjettarbeid, om resultat- og likviditetsbudsjetter og om hvordan du kan påvirke lønnsomhet og likviditeten. Du vil lære hvordan et regnskap er bygget opp, hva inngår i balanse og resultatrapporter og hvordan du kan hente ut nøkkeltall og lage rutiner for god økonomisk ledelse av din bedrift.

Markedsføring: I denne modulen lærer du hvordan du kan merkevarebygge din frisørbedrift. Du vil blant annet lære hvordan du kan oppnå lojale kunder og en lønnsom bedrift gjennom konkrete verktøy og metoder. Du vil blant annet lære å lage en forretningsplan, og hvordan du skal nå dine kunder gjennom en markeds- og handlingsplan.

Ledelse: I denne modulen lærer du om organisasjonsformer, rutiner og planlegging av driften, HMS-arbeid og lover og regler i bransjen. Du vil lære om etikk og verdier og etiske utfordringer og dilemmaer på arbeidsplassen. Du vil lære å bygge et team som har læringsorientert kultur som vil skape trivsel og motivasjon på arbeidsplassen. Du vil også få kunnskap om personalledelse, konflikthåndtering, ansettelsesprosesser og lønns- og belønningssystemer.

Planlegger du å ta mesterbrev? 

Fullfører du og består dette studiet på Fagskolen i Viken, gir Mesterbrevnemda fritak for fagområdet bedriftsledelse i mesterutdanningen ved søknad om mesterbrev.

 

Opptakskrav - Svennebrev

a) Svennebrev, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

 

 

 

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir grunnlag til å treffe gode beslutninger for din bedrift med hensyn til ledelse, økonomistyring og samtidig treffe behovet i markedet. Du vil lære hvordan eksterne krav og forventninger i markedet påvirker den interne styringen av virksomheten.

Et gjennomgående trekk ved utdannelsen er hvordan eksterne krav og forventninger i markedet påvirker den interne styringen av virksomheten. Problemstillingene som drøftes i studiet, er blant annet av administrativ og markedsføringsmessig karakter, altså hvilke kundegrupper bedriften under gitte omstendigheter bør satse på, hvordan ulike markedsføringsvirkemidler kan brukes for å få best mulig gjennomslag i markedet, hvordan virksomheten i gitte situasjoner bør organiseres og ledes, og hvordan rekruttere og motivere medarbeidere.

Ved søknad om Mesterbrev for frisører

Frisører som har fullført og bestått LØM for frisører med karakteren D eller bedre til eksamen, kan søke om fritak for fagområdet bedriftsledelse i mesterutdanningen ved søknad om mesterbrev ved Mesterbrevsnemnda. 

Informasjon med forbehold om endringer.